september

 • Cliënten wederom tevreden over dienstverlening in het kader van de Wmo

  Het college is op grond van de Wmo verplicht om jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Uit het onderzoek over de uitvoering van de Wmo in het jaar 2017, dat in 2018 is uitgevoerd, blijkt dat de meeste mensen (zeer) tevreden zijn.

 • Maas Jacobs vastgoed BV realiseert 33 huurappartementen in de Markiezaten

  Wethouder Patrick van der Velden heeft maandagmiddag namens de gemeente Bergen op Zoom zijn handtekening gezet onder de koopovereenkomst met Maas Jacobs Vastgoed bv voor een bouwperceel op de hoek Zuiderdreef-Strandkrab. Op dit perceel, centraal gelegen in de Markiezaten, worden 33 huurappartementen gerealiseerd.

 • Intentieovereenkomst vrachtwagenparkeren

  Vorige week ondertekenden Regio West-Brabant, de 19 West-Brabantse gemeenten, transport en logistieke sector, VN-NCW Brabant Zeeland, havenbedrijf Moerdijk en de politie de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren West-Brabant’.

 • Expositie kunstwerken van ouderen

  Creativiteit en kunst leveren een geweldige bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen. In het project ‘Tijd van je Leven’ werken de GGD, culturele instellingen, kunstenaars, zorginstellingen en de gemeente Bergen op Zoom samen. Drie kunstenaars werkten twee maanden met deelnemers uit woonzorgcentrum Stuijvenburgh en de omliggende wijk aan verschillende kunstwerken (dans, beelden en keramiek). Ouderen krijgen daardoor meer onderlinge contacten en zijn minder eenzaam. En het resultaat mag er zijn!

 • Aanleg buitencontainerterminal van start

  Vrijdagmiddag mocht Do Meeus het startschot geven voor de aanleg van de buitencontainerterminal. Zowel Mepavex-directeur Arn van der Vorst als wethouder Barry Jacobs refereerden aan de jarenlange procedure die er is geweest om daadwerkelijk te komen tot de start van de bouwactiviteiten.

 • Verkeerslichten op knipperlichtstand vanwege Brabant Stoet

  Let op: Vanwege Brabant Stoet staan rondom de route van de stoet in het weekend van 15 september de verkeerslichten op de knipperstand. U hoeft dit dus niet als melding aan ons door te geven.

 • De gemeenteraad vergadert in september oktober 2018
 • College heeft portefeuilles tijdelijk herverdeeld

  In verband met de tijdelijke afwezigheid van wethouder Arjan van der Weegen heeft het college van burgemeester en wethouders een nieuwe verdeling gemaakt over de overige (5) collegeleden. Ook heeft de afwezigheid van wethouder Van der Weegen en de herverdeling van taken gevolgen voor de vervanging van de burgemeester, de onderlinge vervangingsregeling, enkele vertegenwoordigingen in Gemeenschappelijke Regelingen en nevenfuncties van wethouder Van der Weegen.

 • De Belastingsamenwerking West-Brabant scoort al sinds 2016 goed!

  De Waarderingskamer controleert en beoordeelt de uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten en belastingsamenwerkingen. Vorige week zond de NOS hierover een nieuwsitem uit. Veel gemeenten kregen het afgelopen jaar een onvoldoende van de Waarderingskamer voor het vaststellen van de WOZ-waarde. In de afgelopen vier jaar zijn bijna honderd gemeenten door de Waarderingskamer op de vingers getikt.

 • Openbare vergadering COVM Woensdrecht

  De Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne Woensdrecht vergadert op donderdag 4 oktober 2018 om 16.30 uur in het gemeentehuis van de gemeente Woensdrecht, Huijbergseweg 3 te Hoogerheide.

 • Activiteiten in de week van Wereld Alzheimer Dag 2018

  In de week van 15 september tot en met 21 september 2018 worden in de gemeente Bergen op Zoom verschillende activiteiten georganiseerd in het teken van dementievriendelijke gemeente. Van activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, tot het uitwisselen van informatie over dementie met wethouder Harijgens, raadsleden en fractievoorzitters.

 • Tentoonstelling de laatste kloosterkapel wint lokale erfgoedprijs Bergen op Zoom

  Tentoonstelling de laatste kloosterkapel wint de erfgoedprijs 2018 van de gemeente Bergen op Zoom. De lokale erfgoedprijs wordt dit jaar voor de 3e keer gehouden. Door het instellen van deze prijs brengt de gemeente haar erfgoed breder onder de aandacht en stimuleert ze eigenaren en initiatiefnemers om op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan. De winnaar ontvangt 500,-

 • Wethouder Arjan van der Weegen tijdelijk uit de roulatie

  Wethouder Arjan van der Weegen zal een aantal maanden niet kunnen werken. Dat heeft hij dinsdag aan de leden van de gemeenteraad, het college en aan de medewerkers van het ambtelijk apparaat laten weten. Van der Weegen voelde zich al enkele maanden niet topfit. Na een kwakkel-periode in de zomermaanden is nu duidelijk dat de Bergse wethouder kampt met een burn-out.

 • Intensivering samenwerking boa-pool Brabantse Wal

  Efficiënter en effectiever toezicht uitoefenen in de natuur om de natuurgebieden op de Brabantse Wal te beschermen en ervoor te zorgen dat bewoners en recreanten zich veilig en welkom voelen. Daarom werken sinds 1 september de boa’s van de boa-pool van de gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht intensiever samen met de boa’s en boswachters van Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en SSIB.

 • Beleef Kunsten in de Monumenten in Bergen op Zoom met als thema dit jaar ‘In Europa'

  De gemeente Bergen op Zoom organiseert de landelijke Open Monumentendagen onder de noemer ‘Kunsten in de Monumenten’. Een festival vol historie, hedendaagse kunst en cultuur. Diverse monumenten openen in het weekend van 8 en 9 september hun deuren voor publiek. Tegen de historische achtergrond vinden er in deze monumenten allerlei activiteiten plaats. Erfgoed, muziek, theater, mode, kunst en beweging komen hier samen. Dé kans om op plekken te komen waar je normaal niet zo snel komt!