Integriteit gemeenteraad Bergen op Zoom beter geregeld : Verklaring burgemeester Petter sluit dossier af

Splinter, F. (Fabiola)

Burgemeester Frank Petter van de gemeente Bergen op Zoom geeft een beknopte analyse over de afhandeling van dossier Linssen. Het dossier liep vanaf 2013.
De verklaring toont de inspanningen die de burgemeester en de gemeenteraad hebben ondernomen om beter te kunnen reageren op zaken waarbij de integriteit van het bestuur in het geding is. Zo is de gedragscode aangepast en besproken met de gemeenteraad.

Een inwoner van Bergen op Zoom meende dat de toenmalig wethouder Linssen de integriteitsregels overtrad door zich te bemoeien met de verkoop van die percelen en daarmee zichzelf of bevriende relaties te bevoordelen.
Van feitelijke belangenverstrengeling, zo bleek uit onafhankelijk onderzoek, was geen sprake. Wel was er sprake van de schijn van belangenverstrengeling en daar is destijds onvoldoende tegen ondernomen om dat te voorkomen, zowel door de wethouder zelf als door zijn bestuurlijke en ambtelijke omgeving. In de toenmalige gedragscode was het begrip schijn van belangenverstrengeling echter niet opgenomen. Ook was niet geregeld hoe op te treden in deze en soortgelijke kwesties. De burgemeester nam zich voor dat nu eens en voorgoed te regelen en er indringend met de gemeenteraad over te spreken.

Burgemeester Petter ziet de nabije toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Er zijn nu instrumenten voorhanden om vanuit gezamenlijkheid te handelen en elkaar een spiegel voor te houden.

Verklaring Burgemeester Petter