Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP) - 4 september 2019

Splinter, F. (Fabiola)

Voornemen tot ambtshalve uitschrijving

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) staan geregistreerd. Het college van burgemeester en wethouders is om die reden voornemens onderstaande personen uit te schrijven uit de BRP.

Naam  (geboortedatum):

  • M. Al-Allaoui (00-00-1944) 
  • V. Ge?ien? (18-05-1983) 
  • G.F. Holaman (24-01-1972) 
  • Y. Liu  (22-08-1972)
  • M.G. Smit (23-09-1978
  • R. Smits (05-08-2000) 
  • A. Sokal (11-12-1991)  

Belanghebbenden kunnen binnen drie weken na deze publicatie schriftelijk en/of mondeling een zienswijze kenbaar maken op bovengenoemde voornemens tot ambtshalve uitschrijving. Als wij na drie weken geen zienswijze(n) hebben ontvangen, besluiten wij bovenstaande personen vanaf de datum van de publicatie van het voornemen ambtshalve uit te schrijven uit de BRP. Dit houdt in dat deze personen vanaf die datum niet langer staan ingeschreven in Nederland.

Een ambtshalve uitschrijving uit de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor de betrokkene. Als je op de hoogte bent van het huidige adres van één van bovengenoemde personen, verzoeken wij je om de medewerkers van team Publieksdiensten hiervan op de hoogte te stellen.

Voor het kenbaar maken van een zienswijze of voor nadere informatie kan je contact opnemen met team Publieksdiensten, telefonisch bereikbaar op 14 0164 of via e-mail: publieksdiensten@bergenopzoom.nl.
 

Datum publicatie: 04-09-2019