Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. En zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bij zelfstandig wonen horen:

 • een schoon en leefbaar huis
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
 • praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie
 • voldoende sociale contacten
 • in uw woonplaats of uw regio kunnen reizen
 • zinnige dagbesteding
 • uw dagelijkse en wekelijkse structuur plannen en organiseren

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?

De gemeente biedt met de Wmo algemene en maatwerkvoorzieningen aan.

 • Een algemene voorziening is er voor alle inwoners. Voorbeelden zijn: een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor alle burgers van 75 jaar en ouder.
 • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving.

Contact

Digitaal aanmelden

 • Wilt u zich aanmelden voor de Wmo? Gebruikt u dan het Meldingsformulier Wmo bovenaan deze pagina.
 • Stuurt u ook het Onderzoeksformulier Wmo bovenaan deze pagina mee. Dit kunt u samen met uw begeleider of behandelaar invullen en meesturen samen met het Meldingsformulier Wmo.

Telefonisch contact

Op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur kunt u bellen met een adviseur van het team Wmo-voorzieningen. Telefoonnummer 0164 - 277760

Persoonlijk contact

Voor persoonlijke ondersteuning bij het doen van een melding Wmo kunt u terecht bij Vraagwijzer. Op de website van Vraagwijzer vindt u alle informatie.