Leeftijdsvriendelijke Gemeente

Roks, M. (Marloes)

Op weg naar een Leeftijdsvriendelijke gemeente

Bergen op Zoom heeft zich aangemeld als Agefriendly city bij de World Health Organization omdat het van belang is dat onze gemeente toegankelijk is voor onze senioren op alle mogelijke terreinen. Sociaal en maatschappelijk toegankelijk (Is er genoeg te doen voor senioren? Is informatie toegankelijk?) en ook fysieke toegankelijkheid zoals van gebouwen, voorzieningen, de openbare ruimte en het openbaar vervoer. Zijn er genoeg toiletvoorzieningen en/of zitbankjes? Is de plek bereikbaar met een rolstoel of rollator? Gemeente Bergen op Zoom wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en actief ouder kunnen worden en mee blijven doen maximaal ondersteunen. Doet u mee?

Als u mee wilt denken en bouwen aan een Leeftijdsvriendelijk Bergen op Zoom, of onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan kunt u zich aanmelden via Leeftijdsvriendelijk@bergenopzoom.nl of via de Bergse Actieve Senioren (BAS) ericreynaers@gmail.com / www.BASBOZ.nl

Als u uw gebouw/organisatie/website wilt laten toetsen op toegankelijkheid voor senioren en mensen met een beperking, of eens deel wilt nemen aan een schouw van een wijk, dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Toegankelijk Bergen op Zoom: hanskersten91@gmail.com

Senioren behoefteonderzoek

Wij hebben onder 900 senioren een behoefteonderzoek uitgevoerd. Daaruit kwam veel tevredenheid naar voren, maar o.a. ook dat 35% van onze 65 plussers het gevoel heeft niet meer mee te tellen in onze Bergse samenleving en niet serieus genomen te worden. Dat is een heel verdrietig cijfer ( 1 op de drie ouderen!). Met Leeftijdsvriendelijke Gemeente willen wij dit cijfer graag omlaag halen. Ook bleek er behoefte aan zitbankjes en werd de staat van de voet- en fietspaden in Bergen op Zoom door heel wat deelnemers aan het onderzoek als matig ervaren. Wilt u de samenvatting van ons onderzoek lezen? klik dan hier. Het volledige onderzoek en het plan ‘Op weg naar een Leeftijdsvriendelijke gemeente’ dat samen met de ouderenbonden is opgesteld, vindt u in de linken hieronder.

Volledige behoefteonderzoek 2018, eindrapport

Plan: Op weg naar een Leeftijdsvriendelijke Gemeente 2019


Toiletten in de binnenstad