Jongeren Op Gezond Gewicht, de JOGG-aanpak

Roks, M. (Marloes)

‘Jongeren Op Gezond Gewicht’ is een landelijke instelling die het steeds groter wordende probleem van overgewicht en obesitas bij jongeren van 0 to 19 jaar wil aanpakken. Dit doen zij door hen in aanraking te laten komen met een gezonde leefomgeving en leefstijl.

Gemeenten kunnen er voor kiezen deel te nemen aan deze JOGG-aanpak.

Omdat er in Bergen op Zoom veel kinderen met overgewicht zijn en dit slecht voor hun gezondheid is, doen wij mee.

Samen met de jongeren, hun ouders, scholen, bedrijven, sportclubs, verenigingen en welzijnsorganisaties streven we naar het moment waarop we kunnen zeggen:

Een gezonde levensstijl én een gezond gewicht zijn voor onze jongeren de normaalste zaak van de wereld.

Voor meer informatie Jongeren Op Gezond Gewicht