Vragen over jeugd en gezin

Vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen? Bijvoorbeeld over:

  • ziektes of voeding
  • problemen thuis
  • spijbelen
  • depressiviteit.
  • verslavingsproblemen
  • Etcetera.

Of u bent zelf jongere en heeft vragen hierover.

Wat moet u weten?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan u ondersteunen bij al u vragen rondom opgroeien en opvoeden.

Meer informatie

Contact

Op de website van het CJG Bergen op Zoom vindt u de actuele openingstijden en contactmogelijkheden.

Bezwaar & beroep

Als de gemeente een besluit neemt over de door u aangevraagde zorg en u bent het er niet mee eens omdat u bijvoorbeeld een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend dan dat u had gevraagd, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk.

U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften waarna een besluit op uw bezwaar wordt genomen.

Bent u het er nog niet mee eens dan kunt in beroep bij de rechtbank en eventueel nog in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht.

Klachten

U of uw kind kunt ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag.

U vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen, of dat de aanbieder van de zorg het niet goed heeft gedaan. U kunt dan een klacht indienen bij de gemeente.

Bij ontvangst van uw klacht wordt er telefonisch of schriftelijk contact met u opgenomen om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, wordt uw klacht voorgelegd aan Klachtcommissie Jeugd. Deze van de gemeente onafhankelijke commissie bestaat uit een aantal leden waaronder juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen die uw klacht in behandeling nemen, met inachtneming van de privacyregels. De commissie nodigt u uit om uw klacht nader mondeling toe te lichten. Hierna volgt een besluit of een advies op uw klacht.

Heeft u een klacht over de jeugdprofessional, dan adviseert de commissie in principe het college wat te doen met de klacht. Bij een advies van de klachtencommissie neemt het college vervolgens een besluit op de klacht met inachtneming van het advies van de commissie. Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u de Nationale Ombudsman inschakelen die nogmaals naar de klacht kijkt.

Voor vragen kunt u terecht bij de secretaris van de Klachtencommissie, mevrouw mr. A. Evertz telefoonnummer 14 0164.