Algemeen

Administrator

Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en  zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Het doel is om een prettig en gezond opgroei- en opvoedklimaat voor jeugd en ouders te realiseren. Ouders en verzorgers zijn hier primair verantwoordelijk voor. De gemeenten blijven ook de bestaande taken uitvoeren zoals jeugdgezondheidszorg, preventief jeugdbeleid, licht ambulante hulpverlening, toeleiding naar zorg en coördinatie van zorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 ook de regie over nieuwe taken: jeugd-GGZ, provinciale jeugdzorg (waaronder Toegang, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, Kindertelefoon, ambulante en residentiële zorg en pleegzorg), gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming en zorg voor licht verstandelijk beperkten (jeugd-LVB).

Wat wil het Rijk?

De zorg voor jeugd is erg versnipperd. Veel verschillende partijen en instellingen zijn verantwoordelijk voor een deel van de jeugdzorg. Daar wil de overheid verandering in brengen. Voor ouders en jongeren moet er één punt komen waar ze kunnen aankloppen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe Jeugdwet in werking. Dan is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp aan kinderen en jongeren en hun opvoeders. Gemeenten moeten hulp bieden bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen. Alle kinderen die nu in een hulptraject zitten, mogen dit gewoon afmaken.

Wat betekent dit voor Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen?

Naast de zorg voor jeugd komen ook taken op het gebied van werk en zorg naar de gemeente. Dat maakt dat gezinnen, die naast jeugdhulp ook ondersteuning nodig hebben op andere gebieden, één aanspreekpunt krijgen. Ook is het belangrijk dat scholen en andere partijen die met kinderen en jongeren werken elkaar goed weten te vinden. De samenwerking tussen gemeenten en bv. huisartsen, het onderwijs en vrijwilligersorganisaties is daarbij erg belangrijk. Jeugdhulp is dan onderdeel van een bredere aanpak. Zo zorgen we ervoor dat hulp goed is afgestemd en op elkaar aansluit.

Samenwerking

Om de Jeugdhulp vanaf 1 januari 2015 goed te regelen in onze gemeenten, werken de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen samen met zes andere gemeenten in West-Brabant West: Roosendaal, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur, Rucphen en Zundert.

Hoe de gemeenten het nieuwe stelsel zien, wordt weergegeven in het volgende filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=lvuCOOZ5GIg. Geïnteresseerden in het proces kunnen een kijkje nemen op de website https://www.jeugdhulpwbw.nl/.

Wat betekent dit voor de huidige cliënten in de Jeugdhulp?

Jeugdigen die in 2014 in zorg zitten, hebben recht op zorg volgens hun indicatie bij dezelfde zorgaanbieder voor de duur van hun indicatie tot uiterlijk 31 december 2015. Voor wachtlijstcliënten geldt dat zij recht hebben op de zorg die in de indicatie staat vermeld.

Tot 1 januari 2016 zal er voor de huidige cliënten dan ook niets veranderen. Met nieuwe cliënten worden nieuwe afspraken gemaakt, volgens de nieuwe Jeugdwet.