Inwoners

Nieuws

Onderhoudswerkzaamheden website

Vrijdagmiddag 25 mei 2018 zijn er vanaf 13.00 t/m 15.00 uur ICT onderhoudswerkzaamheden aan het Digitaal Loket. Het digitaal aanvragen/melden of afspraken maken is dan niet mogelijk. Excuses voor...
Lees meer over 'Onderhoudswerkzaamheden...'

Dijkgraaf zoekt bestuursleden

Wist je dat er in Midden- en West-Brabant 568 kilometer dijken, 227 gemalen, 1750 stuwen en 17 sluizen en waterbergingsgebieden zijn? Dat we ruim 8.000 kilometer aan sloten, beken en rivieren heb...
Lees meer over 'Dijkgraaf zoekt bestuur...'

Bekendmaking Basisregistratie Perso...

Bekendmaking voornemens en besluiten tot ambtshalve uitschrijving uit de BRP, omdat onderstaande personen niet (meer) woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) st...
Lees meer over 'Bekendmaking Basisregis...'

Vergaderingen gemeenteraad in mei

In verband met de benoeming van de wethouders is er een extra raadsvergadering op 17 mei 2018, aanvang 19.30 uur. De beeldvormende vergadering is hierdoor verplaatst naar 24 mei a.s. om 19.30 uur...
Lees meer over 'Vergaderingen gemeenter...'

‘Glasvezel Buitenaf’ vo...

Snel internet voor iedereen in Nederland. Dát is onze ambitie. Niet alleen in de stad of een bepaalde regio, maar ook in het buitengebied of op het platteland.
Lees meer over '‘Glasvezel Buiten...'