Inwoners

Nieuws

Stemmentellers gezocht!

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en is er het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv).

Voor deze verkiezingen zijn we op zoe...
Lees meer over 'Stemmentellers gezocht!'

Bekendmaking Basisregistratie Perso...

Aanslag lokale belastingen 2018

Aan het einde van de maand februari 2018 ontvang je de jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.

Lees meer over 'Aanslag lokale belastin...'

Commissievergadering Mens en Maatsc...

Omdat de Dorpsraad Halsteren op 20 februari een verkiezingsavond organiseert is de vergadering van de Commissie Mens en Maatschappij in afstemming met het presidium en de voorzitter van de commis...
Lees meer over 'Commissievergadering Me...'

Boa-pool Brabantse Wal en Tholen st...

Nu de eindevaluatie voor de pilot Boa-pool is afgelopen nemen de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en Tholen de volgende stap: de boa-pool is structureel geworden per 1 januari 2...
Lees meer over 'Boa-pool Brabantse Wal ...'