Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij. En zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bij zelfstandig wonen horen:

 • een schoon en leefbaar huis
 • in en om uw huis kunnen lopen of bewegen
 • praktische zaken goed regelen, zoals de financiële administratie
 • voldoende sociale contacten
 • in uw woonplaats of uw regio kunnen reizen
 • zinnige dagbesteding
 • uw dagelijkse en wekelijkse structuur plannen en organiseren

Wat voor soort hulp biedt de Wmo?

De gemeente biedt met de Wmo algemene en maatwerkvoorzieningen aan.

 • Een algemene voorziening is er voor alle inwoners. Voorbeelden zijn: een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappenbus of de maaltijdservice. Of vervoer voor alle burgers van 75 jaar en ouder.
 • Een maatwerkvoorziening is afgestemd op één persoon. Voorbeelden zijn een scootmobiel of begeleiding bij de administratie. Maatwerkvoorzieningen kunnen in natura of als persoonsgebonden budget (pgb) verstrekt worden. Een pgb is een geldbedrag waarmee u zelf de ondersteuning inkoopt.

Voor wie is de Wmo bedoeld?

De Wmo is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. Hieronder treft u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders van de gemeente voor Huishoudelijke Ondersteuning en Begeleiding.

Eigen bijdrage

Als u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening vanuit de Wmo, moet u een eigen bijdrage betalen. Alleen voor rolstoelen is geen eigen bijdrage van toepassing.

De belangrijkste feiten:

 • De maximale eigen bijdrage van € 17,50 per vier weken geldt voor maatwerkvoorzieningen en pgb’s, maar niet voor beschermd wonen intramuraal, maatschappelijke opvang en algemene voorzieningen. Deze gaat in vanaf 31 december 2018 (periode 1 van de periodekalender).
 • Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2019 geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.
 • De maximale eigen bijdrage voor de Wmo in 2019 is een tussenvariant. Onder voorbehoud van een wetswijziging gaat in 2020 een abonnementstarief van €19,- per maand gelden.
 • De eigen bijdrage voor Wmo beschermd wonen intramuraal (zorg in natura) wordt op dezelfde manier berekend als voor de Wlz.  

Vragen en antwoorden over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT regeling)

Op dit moment kunnen cliënten met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en mantelzorgers (extra) via de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (door zorgaanbieders en gebruikers ook wel eens ‘dienstencheques’ genoemd) (extra) uren huishoudelijke hulp inkopen tegen een bedrag van €5,- per uur.

1. Ik heb een brief van de gemeente ontvangen over de HHT regeling, waarom stopt de gemeente met de HHT?

De HHT-regeling was een extra ondersteuning. De gemeente kreeg hiervoor extra geld van het Rijk. Dit is nu niet meer zo, waardoor we de Huishoudelijke Hulp Toelage niet langer kunnen blijven bieden.

2. Wanneer stopt de HHT regeling?

U kunt tot 1 april 2019 nog gewoon uren in blijven inkopen vanuit de HHT-regeling. Vanaf 1 april 2019 houdt de regeling op en is dit niet meer mogelijk.

3. Wat gebeurt er met de huishoudelijke ondersteuning die ik krijg?

 • Als u een Wmo-indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning dan blijft deze gewoon van kracht. U krijgt nog steeds de huishoudelijke ondersteuning zoals u dat gewend bent. Alleen kunt u geen extra uren meer inkopen.
 • Als u vanuit uw rol als mantelzorger gebruik maakte van de HHT-regeling, dan stopt de huishoudelijke ondersteuning die u direct bij de zorgaanbieder inkocht. Mocht dit tot (dreigende) overbelasting van u als mantelzorger leiden, dan kunt u het beste contact opnemen met Team-Wmo van de gemeente (de contactgegevens staan vermeld in de brief die u van de gemeente heeft gekregen). In een gesprek met u wordt dan gekeken welke mogelijkheden er zijn.

4. Ik kan niet zonder de hulp die ik vanuit de HHT krijg, wat moet ik nu doen?

 • Als u een Wmo-indicatie heeft voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgaanbieder om te bekijken of uw leveringsplan aangepast dient te worden.
 • Als u vanuit uw rol als mantelzorger gebruik maakte van de HHT-regeling, dan kunt u het beste contact opnemen met Team-Wmo van de gemeente (de contactgegevens staan vermeld in de brief die u van de gemeente heeft gekregen). In gesprek met u wordt dan gekeken welke mogelijkheden er zijn.

 

Contact

Digitaal aanmelden

 • Wilt u zich aanmelden voor de Wmo? Gebruikt u dan het Meldingsformulier Wmo bovenaan deze pagina.
 • Stuurt u ook het Onderzoeksformulier Wmo bovenaan deze pagina mee. Dit kunt u samen met uw begeleider of behandelaar invullen en meesturen samen met het Meldingsformulier Wmo.

Telefonisch contact

Op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.30 uur kunt u bellen met een adviseur van het team Wmo-voorzieningen. Telefoonnummer 0164 - 277760

Persoonlijk contact

Voor persoonlijke ondersteuning bij het doen van een melding Wmo kunt u terecht bij Vraagwijzer. Op de website van Vraagwijzer vindt u alle informatie.

Informatie voor aanbieders van zorg

Voor maatwerkvoorzieningen Huishoudelijke Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen hebben de betrokken gemeenten twee instroommomenten per jaar in de overeenkomst opgenomen, te weten 1 januari en 1 juli. Het eerstvolgende instroommoment is 01-07-2019. Neem voor meer informatie contact op met TeamInkoop@bergenopzoom.nl.