Gebouw of woning slopen

U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

Voor sloop aan monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Dit is ook het geval bij sloop in beschermd stads- en dorpsgezicht.

Wat moet u weten?

U bent verplicht de melding te doen, als u:

  • meer dan 10 m3 sloopafval heeft
  • asbest gaat verwijderen

Heeft u minder afval en is er geen asbest aanwezig? U hoeft geen melding te doen.

Asbest zelf verwijderen of niet?

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

  • Particulieren en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen, mits het hechtgebonden asbest betreft en dit minder is dan 35 m2. Er moet wel een melding worden ingediend via het omgevingsloket. Als het meer is of niet-hechtgebonden asbest betreft dan moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
  • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Let op: Asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen!

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten. Er geldt een landelijk maximum voor plankosten. Ook is er een rekenmodel waarmee de gemeente de plankosten bepaalt.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Heeft u naast het slopen ook (ver)bouwplannen? En heeft u voor die plannen een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u de sloopmelding samen doen met de aanvraag van de omgevingsvergunning.

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of het gaat om een reparatie of onderhoud aan een deel van het gebouw waar asbest in zit.

Meenemen

  • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een melding nodig heeft.
  • Als u een melding nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag.

Let op

U moet altijd eerst toestemming hebben van de gemeente als u asbest wilt verwijderen.