Gemeentegrond gebruiken

Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Krijgt u toestemming, dan mag u de grond onder bepaalde voorwaarden gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

U kunt uw aanvraag digitaal indienen.
Zo vraagt u toestemming om gemeentegrond te gebruiken:

  • U vult het aanvraagformulier gebruik gemeentegrond in en stuurt deze op, of 
  • U kunt gebruikmaken van het contactformulier en alle benodigde gegevens uploaden en eraan toevoegen.

U levert hierbij aan:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van het stuk grond en eventueel een foto
  • een beschrijving van wat u gaat doen en wanneer

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.