Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap, 20 maart 2019

Bob van den Berg

Op woensdag 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Dit zijn twee verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. Stembureaus zijn op de verkiezingsdag geopend van 's ochtends 7.30 tot 's avonds 21.00 uur.

Wat heeft u nodig om te stemmen?

 • uw stempassen
 • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt?

U ontvangt uiterlijk op 6 maart 2019 uw stempassen. Als u er dan nog geen hebt ontvangen of u bent uw stempas kwijtgeraakt kunt u op twee manieren een nieuwe pas aanvragen. Dit kan:

 • Schriftelijk bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 15 maart 2019 hebben ontvangen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 19 maart 2019 om 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Waar kunt u stemmen?

Op uw stempas staat waar u in de gemeente kunt stemmen. Daarnaast vindt u een overzicht van de stembureaus op waarismijnstemlokaal.nl.

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? 

Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas kunt u zowel schriftelijk, als mondeling bij uw gemeente aanvragen. 

Bij de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen kunt u met een kiezerspas stemmen in alle stemlokalen binnen uw provincie of waterschap.

Verzoek om een kiezerspas Provincale Statenverkiezingen

Verzoek om een kiezerspas Waterschapsverkiezingen

Het formulier kan tot uiterlijk vrijdag 15 maart worden gestuurd naar publieksdiensten@bergenopzoom.nl. U kunt de aanvraag ook mondeling bij de balie van het Stadskantoor doen tot dinsdag 19 maart 12.00 uur.


Bent u verhinderd op 20 maart om te stemmen?

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. 

Woont u in dezelfde gemeente als degene die u voor u wilt laten stemmen? Dan kunt u de ander machtigen door de achterzijde van uw stempas invullen. 

Let op:

 • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen
 • De gemachtigde mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen
 • De gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)


Als u geen geldig (maximaal vijf jaar verlopen) identiteitsdocument heeft dan kunt u het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen' gebruiken. Als u een ander aanwijst om voor u te stemmen met behulp van de achterkant van uw stempas, moet u namelijk een kopie van een geldig identiteitsbewijs meegeven. Vult u dit formulier in, dan hoeft de ander geen kopie van uw identiteitsbewijs te tonen als hij voor u stemt.

Verzoek om bij volmacht te stemmen Provinciale Staten

Verzoek om bij volmacht te stemmen Waterschap

Het formulier kan tot uiterlijk vrijdag 15 maart worden gestuurd naar publieksdiensten@bergenopzoom.nl.

Voorwaarden

Provinciale Staten

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

 • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • bezitten op 4 februari 2019 de Nederlandse nationaliteit
 • zijn op 20 maart 2019 18 jaar of ouder (geboren voor 21 maart 2001)
 • staan op 4 februari 2019 (dag kandidaatstelling) ingeschreven in een gemeente in de provincie Noord-Brabant

Waterschap

Zowel de gemachtigde als de volmachtgever:

 • mogen niet uitgesloten zijn van het kiesrecht
 • zijn op 20 maart 2019 18 jaar of ouder (geboren voor 21 maart 2001)
 • staan op 4 februari 2019 (dag kandidaatstelling) ingeschreven in een gemeente behorend tot het waterschap Brabantse Delta
 • beschikken over een geldige verblijfstitel als zij geen nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU

Een gemachtigde mag tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem maximaal 2 volmachtstemmen uitbrengen.


Openbare kennisgevingenMeer informatie over de Provinciale Statenverkiezingen vindt u op www.brabant.nl 

Meer informatie over de Waterschappen vindt u op www.waterschappen.nl