Raadgevend referendum 21 maart 2018

Roks, M. (Marloes)

De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Totaaluitslag  Stemmen Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Deze wet bepaalt:
· de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
· de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
· hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.


De nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (externe link). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen.


Tijdelijk in het buitenland tijdens het referendum en wilt u toch stemmen?

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief (externe link).


Permanente registratie als kiezer buiten Nederland

U woont niet in Nederland? En wilt u vanuit het buitenland stemmen? Dan kunt u zich permanent laten registreren als kiezer (externe link).

 

Openbare Kennisgeving stemmen met een kiezerspas bij referendum WIV 21 maart 2018

Openbare Kennisgeving stemmen bij volmacht verkiezing referendum WIV 21 maart 2018

Verzoek om bij volmacht te stemmen referendum

Verzoek om een kiezerspas referendum