Burgemeester dr. F.A. (Frank) Petter

Administrator

.

Voorzitter gemeenteraad

Gemeente Bergen op Zoom 
Jacob Obrechtlaan 4 
postadres: Postbus 35 
4600 AA Bergen op Zoom 

E-mail: F.A.Petter@bergenopzoom.nl 
Secretariaat, telefoonnummer 140164

Portefeuilles

 • Openbare orde en Veiligheid, inclusief sociale veiligheid
 • Bestuurlijke organisatie en vernieuwing
 • Burgerzaken
 • Representatie
 • Bovenlokale en grensoverschrijdende samenwerking
 • Jumelage
 • Externe betrekkingen
 • Integriteit
 • Lobby (coördinerend)
 • Toezicht en handhaving (coördinerend)

Projectbestuurder

 • Takendiscussie en toekomstvisie
 • Woonwagenzaken

Programmabestuurder

 • Biobased Economy
 • Public Affairs 
 • Lange termijn economische agenda

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Bestuurslid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 • Lid Districtsdriehoek De Markiezaten 
 • Voorzitter Basisteam Driehoek
 • Voorzitter Disctrictelijke Stuur- en Weegploeg Markiezaten (ondermijning)
 • Bestuurlijk trekker Veilige Publieke Taak, Regionaal College Politie
 • Lid van het Strategisch Beraad Regio West-Brabant (RWB)
 • Lid Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO)
 • Bestuurlijk boegbeeld BioBadsed/Agrofood Regio West Brabant
 • Voorzitter partcipantenraad Biobased Delta

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties 

 • Voorzitter Raad van Toezicht Verus (Vereniging voor Katholiek en Christelijk Onderwijs)
 • Hoofdbestuur/Secretaris Brabants Landschap
 • Lid Maatschappij van Welstand
 • Voorzitter Stichting Flora- en Faunawet examens
 • Voorzitter Stichting Brabants Gesneuvelden
 • Voorzitter EFFORTS (Europees verband van Vestingsteden)