Proclaimer

Administrator

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, zijn ook wij menselijk. Fouten kunnen er daarom insluipen.

Ook technisch kan er wel eens iets mis gaan. De site kan door technische storingen of menselijke fouten gedeeltelijk of geheel offline gaan. Meld ons dat even, dan proberen we het zo snel mogelijk op te lossen.

Link naar website derde(n)

Op deze site staan links aan naar andere websites. Logischerwijs zijn wij niet verantwoordelijk voor alle informatie op deze externe sites, delen wij niet altijd de meningen die daar verkondigd worden en kunnen we ook niet instaan voor de accuraatheid van de informatie die daar staat. Natuurlijk proberen we wel zo zorgvuldig mogelijk de sites waar we naar verwijzen te selecteren.
Mocht u op de één of andere manier denken schade te hebben opgelopen door fouten op deze site, laat het ons dan weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Copyright

De gemeente Bergen op Zoom behoudt het auteursrecht op de via de internetsite van de gemeente Bergen op Zoom verstrekte informatie. Echter is het in het kader van Open Data en de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (WHO) toegestaan om de gepubliceerde informatie opnieuw te gebruiken.

Het beeldmerk (logo) van de gemeente Bergen op Zoom is onderdeel van de huisstijl. De gemeente Bergen op Zoom heeft het auteursrecht en merkrecht op dit beeldmerk. Het mag niet zonder toestemming van de gemeente door derden worden gebruikt.

Privacystatement

De gemeente Bergen op Zoom respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

De door de bezoeker verstrekte gegevens gebruiken wij om te kunnen voldoen aan diens verzoeken en om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Persoonlijke gegevens die wij van u ontvangen, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

De gemeente Bergen op Zoom houdt algemene gegevens van bezoekers bij om statistieken samen te stellen over het bezoekersgedrag van onze website. Hiermee kan de gemeente Bergen op Zoom haar dienstverlening verder optimaliseren. Deze statistische gegevens bevatten geen persoonlijke gegevens.