Over deze website

 • Archiefweb

  Deze gemeentelijke website heeft niet als doel om te functioneren als archief. Wij proberen de website zo actueel mogelijk te houden, zodat de juiste informatie en documentatie makkelijk en snel terug te vinden is.

 • Privacyverklaring

  Binnen de gemeente Bergen op Zoom wordt gewerkt met persoonsgegevens van inwoners, medewerkers en partners. U moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. U heeft daar ook recht op. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacywet). In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Bergen op Zoom uw privacy in acht neemt.

 • Proclaimer
 • Toegankelijkheid

  Informatie over toegankelijkheid en webrichtlijnen.

 • Verbetertips website

  Tips en verbeterpunten worden door ons enorm gewaardeerd.