Wat is burgerparticipatie?

Administrator

BurgerinitiatiefVeel mensen voelen zich betrokken bij hun wijk, omgeving of medemens. Zij zetten zich daar vrijwillig voor in. Dit heet burgerparticipatie of gewoon participatie.
Je kunt participeren door vrijwilligerswerk te doen. Een schoonmaakactie te organiseren op straat. Met een groep mensen zonnepanelen inkopen. Meepraten over gemeentebeleid. Of meer voor elkaar betekenen op het gebied van zorg en welzijn.    

Initiatieven in uw buurt
Zelf uw stoepje vegen, onkruid weghalen, papier prikken of rommel opruimen vallen onder goed burgerschap. Hierover hoeft u geen afspraken te maken met de gemeente. Als u dit wilt organiseren kunt u wel een aanvraag via de gemeente doen voor het gebruiken van gesubsidieerd materiaal (Nederland Schoon).
Het opknappen van een speeltuin, het vervangen van planten of veranderen van plantvakken in uw straat zijn eenmalige initiatieven waarbij de gemeente u kan bijstaan op het gebied van kennis en materialen. Dit kan ook bij regelmatig terugkerende opschoonacties of initiatieven met een langere onderhoudsperiode (bv. groenonderhoud).

Doe Mee!
"Doe Mee" is een marktplaats voor initiatieven. Inwoners, organisaties, verenigingen, bedrijven en de gemeente kunnen hier hun initiatieven kwijt en er ondersteuning voor zoeken. Zo inspireren mensen elkaar met leuke en bijzondere verhalen, ideeën en tips over meedoen. Denk aan buurtbewoners die samen een plantsoen aanleggen en onderhouden, het bieden van een vrijblijvende daginvulling aan mensen in een moeilijke situatie, een vrijwilliger die taalles geeft aan mensen met een taalachterstand: er gebeurt al heel veel in onze samenleving, Doe Mee maakt dit zichtbaar.

Wilt u ook ideeën opdoen? Kijkt u dan vooral eens op deze website: Doe Mee.
Heeft u vragen? Mail dan naar doemee@bergenopzoom.nl

Meedenken met uw gemeente

Wilt u graag kritisch meedenken over het beleid van de gemeente Bergen op Zoom? Dan is het Burgerpanel iets voor u. Via het Burgerpanel vraagt de gemeente u dan een aantal keer per jaar naar uw mening over diverse onderwerpen. Dit kan zijn via een enquête, een uitnodiging voor een bijeenkomst of een forumdiscussie.

Burgerinitiatief
Heeft u een goed idee voor Bergen op Zoom? Denkt u weleens, daar zou de gemeente Bergen op Zoom iets aan moeten doen? Bijvoorbeeld een trapveldje in de buurt op een stuk braakliggend terrein of de fietsroute naar school veiliger maken. U mag het zeggen! Leg uw voorstel voor aan de gemeenteraad met het burgerinitiatief.

Als u nog vragen heeft dan kunt u de gemeente bellen via 140164 of een e-mail sturen.