Social Media

Homs, J.J.E. (Etiënne)

Via social media kunt u op de hoogte blijven van nieuws en informatie van de gemeente Bergen op Zoom:

Huisregels

  • Plaats of stuur geen beledigende, bedreigende of anderszins kwetsende teksten en/of afbeeldingen. Hierop reageren wij niet.
  • Respecteer de privacy van andere mensen. Plaats dus geen persoonlijke informatie, telefoonnummers, afbeeldingen van personen of mailadressen. Hierop reageren wij niet. Wij versturen zelf geen privacy-gevoelige informatie via sociale media. 
  • Plaats geen commerciële uitingen. Hierop reageren wij niet.
  • Voor klachten of meldingen (openbare ruimte of handhavingen) kunt u hier terecht.
  • Vragen die meer tijd in beslag kunnen nemen (ingewikkeld of inhoudelijk), ontvangen wij graag telefonisch of per mail. Bekijk hier onze contact mogelijkheden.
  • Reacties die politiek van aard zijn of gekleurde berichtgeving kunnen niet beantwoord worden. Deze kunt u rechtstreeks richten aan de desbetreffende politieke partij, de gemeenteraad of wethouder. Contactgegevens kunt u hier vinden.