Jeugdhulp

Bob van den Berg

Voor alle vragen over opvoeden en over opgroeiende kinderen kunt u terecht bij een jeugdprofessional. De jeugdprofessional denkt met u mee en ondersteunt u als dit nodig is. We gaan zorgvuldig om met wat u vertelt.

U kunt jeugdhulp op 3 manieren bereiken:

  • Bel 14 0164 en vraag naar Jeugdhulp. Geef het Burgerservicenummer of de naam en geboortedatum van uw kind door.
  • Vul een formulier in. Let op hiervoor heeft u DigiD nodig. We nemen binnen 1 werkdag contact met u op.
  • Vraag om jeugdhulp bij uw huisarts of op school. De jeugdprofessionals werken daar mee samen.

Dit kan jeugdhulp voor u doen:

  • In een gesprek bekijken we wat u zelf kunt doen. Of dat u daar ondersteuning bij nodig heeft. Soms is een advies al voldoende. Soms is er meer hulp nodig.
  • Als er meer hulp nodig is wordt een gezinsplan gemaakt. Als u het daar mee eens bent wordt dat een officiële zorgaanvraag.
  • Samen met u kijken we of er hulp nodig is van een zorgaanbieder.
  • Een zorgaanbieder spreekt met u af wat voor zorg u van hen gaat krijgen. Dit staat in een arrangement. Als de gemeente en u dit arrangement ondertekenen kan de zorgaanbieder met de hulp starten.

Met spoed hulp nodig als we niet bereikbaar zijn:

Crisisdienst van Jeugdbescherming Brabant (SEZ) 088- 0666 999. Of bel direct 112, de huisarts of de politie.

Over jeugdzorg via Juzt

Juzt verleent zorg aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar. Maar Juzt heeft financiële problemen. Daarom is door Juzt en de gemeenten hard gewerkt aan een oplossing. En heeft de gemeenteraad besloten om Juzt te steunen, maar om in de toekomst geen zorg bij Juzt meer af te nemen. Dat betekent dat u voor een nieuwe zorgvraag niet meer doorverwezen wordt naar Juzt maar naar een andere zorgaanbieder. Voor pleegzorg kunt u nog wel doorverwezen worden naar Juzt. Juzt en de gemeenten willen ervoor zorgen dat u zo min mogelijk overlast hiervan heeft. Want het belangrijkste is en blijft natuurlijk dat de kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. We houden u daarom zo goed mogelijk op de hoogte.

Hier kunt u terecht met uw vragen over Juzt:  

  • Als u naar Juzt verwezen bent door een jeugdprofessional van de gemeente kunt u daar contact mee opnemen. De naam van de jeugdprofessional leest u in het gezinsplan. De jeugdprofessional zal u zelf ook op korte termijn benaderen.
  • Als u naar Juzt verwezen bent door een gezinsvoogd of door jeugdreclassering, stel dan daar uw vragen gerust. De jeugdzorgwerker zal u zelf ook op korte termijn benaderen om u verder te informeren.
  • Bent u naar Juzt verwezen door een huisarts, de jeugdarts of een medisch specialist? En is er geen jeugdprofessional of jeugdzorgwerker betrokken? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 140164.