Reclame aanbrengen aan pand

Wilt u een reclamebord plaatsen? Voor reclameborden aan een pand die groter zijn dan een 0,5 m2, heeft u een omgevingsvergunning nodig. Muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen ook onder het begrip reclamebord. Dit geldt ook voor tekeningen en opschriften voor het aankondigen van o.a. politieke, culturele of sportactiviteiten.

Wat moet u weten?

Aankondigingsborden

De gemeente Bergen op zoom beschikt over 140 aangewezen locaties waar driehoeksframes zijn aangebracht. Het is alleen mogelijk om via een concessiehouder reclameuitingen op driehoeksborden aan te brengen.

Lichtmastreclames

Binnen de gemeente Bergen op zoom is het alleen mogelijk om via een concessiehouder op een aantal geselecteerde lichtmasten reclame aan te brengen.

Reclamebord aan een pand

Voor het aanbrengen van gevelreclame is een omgevingsverguning vereist voor de activiteit "het bouwen van een bouwwerk".

Wordt de reclame aangebracht aan een rijks- of gemeentelijk monument, dan moet ook een omgevingsvergunnig worden aangevraagd voor de activiteit "het wijzigen van een rijksmonument of een gemeentelijk monument".

Of een pand een rijksmonument of een gemeentelijk monument is  kunt u controleren op de Monumentenlijst.

Reclameobjecten mogen niet verder dan 70 centimeter uit het gevelvlak steken en in principe niet op de verdieping worden aangbracht.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

  • U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
  • Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning')
  • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.