Social Return On Investment ( SROI )

Administrator

Social Return richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn werkzoekenden en leerlingen die (aanvullende) begeleiding nodig hebben bij het vinden van een baan, stage- of leerwerkplek of werkervaringsplaats. 

Maar er zijn ook andere vormen van Social Return mogelijk. Uw organisatie kan ook maatschappelijke activiteiten uitvoeren. Denk bij deze activiteiten aan het meewerken aan maatschappelijke initiatieven en de inzet van uw expertise op scholen of bij verenigingen. Andere voorbeelden zijn een maatschappelijke bedrijfsteambuildingsactiviteit (NL-doet), een financiële bijdrage aan projecten zoals Pompejus en Bergen op Schoon. Uw organisatie kan ook lid worden van Samen in de Regio.

De waarde van deze Social Return is een percentage van de opdrachtwaarde. De hoogte van dit percentage staat in de aanbestedingsdocumenten. U hoeft pas een Social Return plan op te stellen als de opdracht aan u wordt gegund (tenzij anders in de aanbestedingsdocumenten is vermeld). In de brochure Aan de slag met Social Return (PDF) leest u hoe u het opstellen van een Social Return plan aanpakt.

Contactgegevens

Het SROI-punt werkt nauw samen met Bouwmensen Zuid-West, het (praktijk-)opleidingsinstituut voor West-Babantse en Thoolse bouwbedrijven, in Bergen op Zoom. Ook wordt samengewerkt met Stichting Samen Werken. Deze stichting begeleidt en activeert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. 

In eerste instantie wordt gekeken naar de mogelijke plaatsing van (laag) opgeleide werkzoekenden en gedeeltelijk arbeidsgeschikten in een werkomgeving en het inzetten van leerlingen op leerlingbouwplaatsen. In sommige gevallen laat de opdracht dit niet (geheel) toe en wordt samen met de opdrachtnemer gekeken naar andere maatschappelijke mogelijkheden.

Praktijkcase: brandweerkazerne

Concreet voorbeeld is de bouw van de brandweerkazerne. 
Voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Bergen op Zoom werd er op meerdere manieren invulling gegeven aan Sroi:

  • Zo was het een leerling-bouwplaats voor het metsel- en timmerwerk. De 15 leerlingen volgden een opleiding bij Bouwmensen Zuid-West.
  • Naast deze leerling-bouwplaats is er ook iemand voor de duur van de bouw vanuit de bijstand in dienst genomen in een administratieve functie op de bouwplaats.
  • Daarnaast werd er vanuit Vakmasters (een flexorganisatie, ontstaan uit de opleidingsorganisatie Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB) in Bergen op Zoom en Bouwopleiding Zeeland in Goes) een lerend werkvoorbereider gedetacheerd.
  • Verder gingen er vanuit Stichting Samen Werken iedere week bouwopruimers aan de slag op de bouwplaats en schoonmakers voor de bouwkeet.
  • Naast de inzet van leerlingen en uitkeringsgerechtigden heeft de aannemer de financiering voor haar rekening genomen van 8 begeleidingstrajecten voor jongeren die door omstandigheden geen werk hebben of een opleiding volgen.

Andere praktijkvoorbeelden zijn te vinden op de website van Samen in de regio.