Risicokapitaal

Administrator

Voor veel ondernemingen is het moeilijk bancaire financiering te verkrijgen. Dit wordt veroorzaakt door de strenge eisen die worden gesteld aan onder andere solvabiliteit. Banken kijken meer naar de financiële onderbouwing van een ondernemingsplan dan naar de ondernemer en het marktpotentieel van het product of dienst. 

Informal investors, vaak oud-ondernemers die met succes hun onderneming hebben verkocht, kijken vanuit een ander optiek naar ondernemingen. Voor hen zijn juist de ondernemer en het marktpotentieel het belangrijkst. Het zijn dan ook juist de informal investors die ondernemingen financieel en met raad en daad kunnen ondersteunen. 

Door de rol van de informal investors zijn er meer ondernemingen in staat om te starten of door te groeien. Het is dan ook van belang om zoveel mogelijk vragers naar en aanbieders van risicokapitaal bijeen te brengen. Om dit te realiseren heeft REWIN een intensieve samenwerking met Nebib. Nebib is een landelijke organisatie die al 7 jaar succesvol ondernemingen koppelt aan informal investors.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michael Bakker: 076-5646784 of m.bakker@rewin.nl.