Dienstverlening

Homs, J.J.E. (Etiënne)

De zakelijke dienstverlening manifesteert zich in de kern Bergen op Zoom en is vooral te vinden in de bestaande kantorenlocaties rondom Plein 13 en het kantorencomplex Krabbenpoort. Beide locaties zijn goed ontsloten, hebben voldoende parkeergelegenheid en zijn op korte afstand van de A4/A58 gelegen. Op beide locaties is nog ruimte voor kantorenhuisvesting.

Bij de toegang van woonwijk de Bergse Plaat is een aantal 'Business Houses' verrezen voor kleinschalige kantoorontwikkelingen. Dit concept is inmiddels ook gerealiseerd aan de Joulehof (kantorenlocatie Krabbenpoort). Kantorenlocaties met baliefunctie zijn met name te vinden in de binnenstad, buiten het kernwinkelapparaat.

Met de recente doortrekking van de A4 en de aanstaande verlenging daarvan, in combinatie met de structurele groei in de sector zakelijke dienstverlening, doen zich kansen voor om de dienstverlenende sector in de gemeente Bergen op Zoom te versterken. Daarvoor zijn al diverse locaties in studie, zoals de zogenaamde Spoorzone en langs de Rooseveltlaan (stadsentree). Beide locaties vormen de toekomstige economische knooppunten voor kantoornieuwbouw. Voor de langere termijn worden de mogelijkheden en haalbaarheid onderzocht om in de directe nabijheid van de verlengde A4 specifieke zichtlocaties voor zakelijke dienstverlening te ontwikkelen.

Beschikbare bedrijfshuisvesting

Voor informatie over beschikbare bedrijfshuisvesting kunt u terecht bij verschillende makelaars. U kunt objecten en adressen van makelaars zoeken via de websites van de overkoepelende makelaarsverenigingen: