Bedrijventerreinen

Administrator

Bergen op Zoom is al vele jaren de vestigingsplaats van grote multinationals, waaronder de kunststoffenproducent Sabic (voorheen General Electric Plastics), Bruijnzeel Keukens, Cargill, Nuplex Resins, Koninklijke Nedalco en in het verleden de sigarettenfabrikant Phillip Morris Holland B.V. Ook zeer veel midden- en klein bedrijven zijn in Bergen op Zoom gevestigd. De bedrijventerreinen zijn over de gemeente verspreid, wat als voordeel heeft dat deze zowel vanuit de woonwijken als snelwegen goed te bereiken zijn. De industriële bedrijven zijn vooral gevestigd op het industrieterrein Theodorushaven/Noordland, waar zich ook de industriehaven 'Theodorushaven' bevindt. Informatie over de verschillende bedrijventerreinen is te vinden op de website van Rewin.

Parkmanagement

De gemeente Bergen op Zoom behandelt bedrijventerreinen als wijken. Deze terreinen hebben de beschikking over zogeheten 'leefbaarheidbudgetten'. Dit zijn financiële middelen die kunnen worden aangewend voor initiatieven om de aantrekkelijkheid van het betreffende bedrijfsterrein te vergroten. Zo kunnen ook bedrijventerreinen worden gezien als wijken met een daaraan verbonden budget om verbeteringen aan te brengen in het ondernemersklimaat en de onderlinge verbondenheid te vergroten. Om parkmanagement op de bedrijfsterreinen te stimuleren, heeft het college van B&W in 2004 besloten, om onder voorwaarden een gemeentelijke bijdrage per bedrijfsterrein (vereniging) toe te kennen.

Parkmanagement is een middel om, samen met het bedrijfsleven, de kwaliteit van een bedrijfsterrein af te stemmen op de wensen van de betrokken ondernemers en om het bereikte kwaliteitsniveau ook op lange termijn vast te houden. Sterker nog: om continue te werken aan vernieuwing en verbetering. Gemeente, vastgoedeigenaren, bedrijven kunnen door samen te werken van dat middel gebruik maken. Door goed parkmanagement kan veroudering van een bedrijventerrein worden tegengegaan. Verloedering en (hoge) kosten voor herstructurering worden dan voorkomen. Maar er is meer.

Bedrijven en gemeente – ieder met eigen accenten – hechten waarde aan een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling, bescherming van het milieu en efficiënt ruimtegebruik. Ook daarvoor is parkmanagement het aangewezen instrument. 
De ondernemersverenigingen TNP, LMM en Oude Molen, Brandweer, Politie en de gemeente hebben sinds 2007 besloten om een overkoepelende Stichting Parkmanagement te starten. In 2009 is Stichting Parkmanagement officieel opgericht. Deze overkoepelende Stichting Parkmanagement houdt zich bezig met belangenbehartiging en projecten die de bedrijventerreinen overstijgen. 
Alle bedrijfsterreinen bezitten het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).