Aangenaam InBusiness

Etiënne Homs

Team Economie ondersteunt bedrijven en instellingen die in Bergen op Zoom gevestigd zijn. Team Economie neemt en steunt initiatieven die de economische ontwikkeling in de stad dragen en de stad als vestigingsplaats promoten.

Team Economie werkt hierin veel samen met Aangenaam Bergen Zoom in Business (NV Indumij). Dat heeft als doelBergen op Zoom als aantrekkelijke vestigingsplaats te promoten. In Aangenaam Bergen op Zoom in Business zijn  de gemeente Bergen op Zoom en drie vertegenwoordigers van het lokale bedrijfsleven vertegenwoordigd.

Aangenaam Bergen op Zoom in Business heeft een Meerjarenplan 2014-2017 opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de activiteiten die de NV al houdt en welke nieuwe activiteiten zij wil opzetten.

Het Meerjarenplan beschrijft daarnaast  de missie van de NV, de ontwikkelstrategie,  de organisatie,  destructuur , het meerjarenperspectief en de -begroting. Dit geeft u een beeld van de NV en de mogelijkheden die de NV biedt.

In het Jaarverslag van de NV over 2012-2013 staat informatie over de activiteiten en initiatieven die door de inzet van de NV in die periode tot stand zijn gekomen.

Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het Bedrijvenloket.

Ga naar de website van Aangenaam Bergen op Zoom in Business.