Bomen

Administrator

Bomen zijn belangrijk in onze gemeente. Zij zorgen voor het groene gezicht van de stad en de omgeving. Ze zorgen voor beschutting en verkoeling, zuiveren de lucht en zijn van belangrijke ecologische waarde voor de stad. We hechten dan ook veel waarde aan het bomenbestand. Dat geldt zowel voor gemeentelijke bomen als voor bomen die in particuliere tuinen staan. Samen bepalen zij voor een groot deel het groene karakter van onze stad.

Overlast van bomen in uw buurt

Is sprake van een gevaarlijke situatie? Belt u dan 14 0164 (24 uur per dag bereikbaar)

Bij het planten van bomen letten wij op de mogelijkheden en de beperkingen van de standplaats. Zo zorgen we dat er zo weinig mogelijk overlast van bomen ontstaat. Het is helaas nooit helemaal te voorkomen dat u last kan hebben van het uitvallen van bloesem en bladeren. Dit is voor ons geen reden om bomen te snoeien of te kappen.

De gemeente is verantwoordelijk voor het ruimen van het blad in de openbare ruimte. U bent zelf verantwoordelijk voor het groenafval in uw eigen tuin. Ook als de bladeren in uw tuin afkomstig zijn van gemeentelijke bomen. Uiteraard bent u vrij om blad in de openbare ruimte op te ruimen.

Het gemeentelijk groenbeleid is gebaseerd op het Algemeen Burgerlijk Wetboek en diverse gemeentelijke verordeningen.
 

Meer weten over kapvergunningen

Meer weten over de Monumentale Bomenlijst

Meer weten over bladkorven

Meer weten over het Bomenbeheerplan

 

Overlast van wortelgroei

U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van wortelgroei van gemeentelijke bomen in uw tuin. Dit geldt ook voor wortels die onder scheidingsmuren en andere bouwelementen door groeien. Houd u er wel rekening mee dat de veiligheid en de vitaliteit van de boom niet in het gedrang komen. Bij twijfel of voor advies kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.

Heeft u een verstopping van uw huisaansluiting van het riool door boomwortels? Dan is het belangrijk te bepalen waar de wortels de huisaansluiting zijn binnen gegroeid. Een huisaansluiting dient worteldicht te zijn. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade aan huisaansluitingen door wortels van haar bomen op particuliere grond.

Overlast van overhangende takken

Voor gemeentelijke bomen geldt dat takken minimaal 2 meter van uw gevel of dak moeten blijven. Verder moeten de onderste takken op minimaal 4,5 meter hoogte boven uw tuin hangen. Als dit niet zo is dan kunt u de afdeling Openbare Ruimte vragen de boom te snoeien. Dit doet u door er een melding van te maken. Het is niet toegestaan zelf deze bomen te snoeien Ook niet als de takken boven uw tuin hangen.

Overlast van insecten 

In de natuur zijn aantastingen en overlast van insecten onvermijdelijk. Als de volksgezondheid in gevaar komt, gaat de gemeente tot actie over. Want door de gevaren van chemische gewasbeschermingsmiddelen is de gemeente zeer terughoudend in het gebruik daarvan. 

In uw tuin bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van plagen. Dit geldt ook voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De brandharen van de rups kunnen tot huidirritatie, jeuk en andere allergische reacties leiden. De afdeling Openbare Ruimte kijkt jaarlijks alle eiken na. Als de rupsen gevonden worden, worden ze direct verwijderd.

In de maanden mei t/m juli komen er veel meldingen binnen over de aanwezigheid van de eikenproccessierups. Daarom worden begin juni alle eikenbomen in de gemeente gecontroleerd. In de tweede week van juni starten we met het verwijderen van de rupsen. 

Ziet u in de gemeente zelf een eikenboom met processierupsen? Geeft u het dan door aan de gemeente. U kunt uw melding digitaal indienen of via de BuitenBeter App. Het is belangrijk dat u dat nauwkeurig doorgeeft. Zo kunnen we snel en goed handelen.

Controleren van de veiligheid van bomen

Het is belangrijk dat de bomen in de gemeente regelmatig gecontroleerd en goed onderhouden worden. Hiervoor hanteren wij de VTA-methode (Visual Tree Assessment). Deze methode wordt in Nederland door boomdeskundigen het meeste toegepast. Een VTA-inspectie geeft een goed beeld van de conditie, stabiliteit en veiligheid van de boom. De controles vinden naar gelang de leeftijd en het te verwachten risico iedere 3 of 5 jaar plaats. Bij oude bomen gebeurt dit vaker. Tijdens de controle bepalen we het onderhoudsplan voor de boom.

Bomen versus zonnepanelen

De gemeente maakt zich sterk voor het behoud van het bomenbestand. Maar we stimuleren ook het plaatsen van zonnepanelen.
Soms is dan sprake van tegenstrijdige belangen. Want de bomen kunnen de productiviteit van zonnepanelen ongunstig beïnvloeden. Daarom zijn in september 2013 uitgangspunten vastgesteld die in dit soort situaties duidelijkheid scheppen. We maken een onderscheid in 3 situaties:

  • Nieuwbouwlocaties: hier zorgen we ervoor dat de omstandigheden zo goed mogelijk zijn om zonnepanelen te kunnen plaatsen.
  • Bestaande situaties: als er al bomen staan, geldt dat de boom altijd voorrang heeft. Bij het plaatsen van zonnepanelen moet u rekening houden met de bomen die er al staan. Als blijkt dat de zonnepanelen door de bomen onvoldoende rendement halen, wordt bekeken of het verplaatsen van zonnepanelen een optie is.
  • Herinrichting openbare ruimte: als bij herinrichting van de openbare ruimte de bestaande bomen niet kunnen blijven staan, dan gelden dezelfde regels als bij nieuwbouwlocaties. Als bij een herinrichting een deel van de bestaande boomstructuur blijft bestaan, zal deze boomstructuur -indien gewenst- ook worden toegepast in de herinrichting. Zo blijft de bestaande structuur intact.

De volledige tekst van het B&W-besluit over de uitgangspunten ten aanzien van bomen versus zonnepanelen kunt u hier vinden.