Woningbouwprogrammering

Musters, A. (Anja)

De woningbouwprogrammering is inmiddels een vast onderdeel in het gemeentelijk woonbeleid. In de woningbouwprogrammering reguleert het college het aanbod van nieuwe woningen. Het aanbod wordt afgestemd op de kwantitatieve en kwalitatieve vraag. Dat is nodig om bijvoorbeeld overprogrammering te voorkomen, of er juist voor te zorgen dat er voldoende wordt gebouwd. Het college maakt elk jaar een nieuwe woningbouwprogrammering.

De woningbouwprogrammering is een dynamisch stuk. Het is een overzicht met een nieuwbouwprogramma waarin initiatieven per locatie worden benoemd, en onderverdeeld in harde plancapaciteit en zachte plancapaciteit (mogelijke ontwikkellocaties).
De woningbouwprogrammering heeft geen directe juridische status. Aan vermelding op de lijst van ontwikkellocaties kunnen betrokken partijen geen rechten ontlenen; de aantallen woningen die bij elke locatie zijn genoemd zijn indicatief.

Klik hier voor het inzien van de woningbouwprogrammering 2018-2019 en de overzichtskaart 2018-2019.