Gasloos bouwen

Bob van den Berg

Een woning aansluiten op het gasnet was tot dusver een verplichting, Dat verandert dit jaar. Per 1 juli 2018 treedt de wet VET (voortgang energietransitie) in werking. Het kabinet heeft hiermee besloten dat vanaf 1 juli 2018 nieuw te bouwen woningen of kleinere bedrijfsgebouwen (en andere bouwwerken met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère) niet meer op het aardgasnetwerk aangesloten mogen worden. 

Gevolgen

Dit heeft als gevolg dat aanvragen voor een omgevingsvergunning, die na 30 juni 2018 worden ingediend, hieraan moeten voldoen. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor een nieuw te bouwen gebouw moet een EPC-berekening aangeleverd worden. Wanneer in de EPC-berekening wordt uitgegaan van een gasgestookte ruimteverwarming zal de aanvraag omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. Er kan immers geen aansluiting op het gasnet gerealiseerd worden. Bij het ontwerp van de woning en uiteindelijk vertaald in de EPC-berekening dient hier al rekening mee gehouden te worden.

Voor aanvragen die voor 1 juli 2018 worden ingediend, geldt een overgangsregeling. In die aanvragen waar uitgegaan wordt van een gasaansluiting wordt dit toegestaan onder de voorwaarde dat er in de nabijheid een gasnet aanwezig is.

Heeft u nieuwbouwplannen?

Houdt u er rekening mee dat deze wet geldt voor alle kleinverbruikersaansluitingen. Bent u bezig met nieuwbouwplannen? Dan adviseren wij u om u goed te laten voorlichten en met uw aannemer en installateur te kijken naar de mogelijkheden van aardgasloos bouwen.

Bestaande bouw

De wet VET bevat tot dusver nog geen wettelijke verplichting voor de bestaande bouw. Wel is de verwachting dat binnen 30 jaar 95% van de bestaande woningen niet meer aangesloten zullen zijn op het aardgasnet.

Meer informatie

Meer informatie rondom dit onderwerp kunt u nalezen op https://www.bwtinfo.nl/nieuws/2018/5/actsheet-gasaansluitplicht-nieuwbouw.

Heeft u nog inhoudelijke vragen over de afhandeling van een aanvraag omgevingsvergunning dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Klantcontactcentrum: 140164.