Asbest verwijderen

Voor de afvoer van asbest moet u een melding indienen via het Omgevingsloket. Voor kleine hoeveelheden golfplaten (<35m2) geldt een verkorte procedure waardoor u binnen 5 werkdagen per post een bevestiging ontvangt. Hiermee kunt u de asbest afgeven bij Saver. Bij grotere hoeveelheden of bij andere asbesthoudende materialen mag u de asbest niet zelf afvoeren maar moet dit door een gecertificeerd bedrijf gebeuren. Hiervoor geldt een procedure van 4 weken.

Wat moet u weten?

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Let op:

Asbesthoudend dakbeschot niet zelf verwijderen

Veel mensen denken dat ze asbesthoudend dakbeschot (materiaal onder de dakpannen) zelf mogen verwijderen en hier geen sloopmelding voor nodig hebben. Dit is niet het geval! Omdat het dakbeschot vastgespijkerd is, komen er bij slopen onvermijdelijk (asbest)vezels vrij. Daarom moet een gespecialiseerd bedrijf het dakbeschot weghalen. Ook hiervoor moet u een sloopmelding indienen ten minste 4 weken voor aanvang van de sloopwerkzaamheden.

Kosten

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Gaat u meer dan 35 m² asbest verwijderen van uw dak? Dan kunt u subsidie aanvragen. Voor meer informatie kijkt u op de website over de subsidieregeling. Bedrijven kunnen daarnaast in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Contact

U doet de melding via het Omgevingsloket online.

Termijn

U doet de melding minimaal 4 weken voor u met het sloopwerk begint. Soms kunt u de melding 5 werkdagen voor de start van het slopen doen. Dit kan bijvoorbeeld als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan.

De termijn van 5 werkdagen geldt ook voor particulieren die asbest zelf gaan verwijderen. Het gaat om het verwijderen van maximaal 35 m² asbest dat vast zit in een ander materiaal (hechtgebonden asbest).

Meenemen

 • U kunt de melding doen via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken).
 • U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag (inclusief de voorwaarden waaronder u het asbest kunt slopen en afvoeren).

Bij de aanvraag moet een asbestinventarisatierapport worden gevoegd.

Dit hoeft niet voor:

Particulieren die maximaal 35 m² asbestplaten of maximaal 35 m² asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking willen verwijderen. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.

 • Bedrijven die asbesthoudende onderdelen verwijderen, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW