Subsidie culturele activiteiten (projecten en evenementen)

Subsidie kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd. 

Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft. De bijdrage van de gemeente Bergen op Zoom is maximaal 30% van de projectkosten, met een maximum van € 25.000,-).

De aanvraag moet dertien weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Daarna wordt de aanvraag niet meer in behandeling genomen.

De culturele activiteit:

 • Draagt bij aan de belangrijkste pijlers uit de Cultuurvisie: talentvol, historisch, creatief/ innovatief.
 • Draagt door haar onderscheidende, vernieuwende karakter en/of door de passende locatie bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.
 • Overlapt diverse beleidsterreinen.
 • Nodigt uit tot deelname van de inwoners van de gemeente.
 • Draagt bij aan (nieuwe)samenwerkingsverbanden, kennisdeling en kwaliteitsbevordering. 

Uw organisatie:

 • Is actief in de gemeente en heeft een culturele doelstelling.
 • Is een stichting of een vereniging.
 • Voldoet aan de kwaliteitseisen: artistieke kwaliteit, ondernemerschap en betekenis voor de stad. Voor meer informatie zie de Beleidsregels Cultuur (pagina 6 en 7)
 • Heeft een deugdelijk bestuur en integere bedrijfsvoering en dit blijkt uit de registratie in het handelsregister.

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan bent u verplicht om de gesubsidieerde activiteit uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen. U bent verplicht wijzigingen, beĆ«indiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon te melden.

Meenemen

De onderstaande documenten levert u in bij een aanvraag:

 1. Een ingevuld projectplan (conform projectplanformat), inclusief begroting.
 2. Een kopie van een bankafschrift.