Sportevenementen, stimuleringssubsidie

Subsidie om eenmalige of jaarlijkse sportactiviteiten te stimuleren, gericht op een bepaalde doelgroep, die publiek toegankelijk zijn.

Aanvragen voor deze subsidie kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. Volg hiervoor onderstaande invulinstructie. 

De procedure van de aanvraag en de voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening en de Regeling subsidies Sport en Bewegen Bergen op Zoom.

De criteria waaraan u moet voldoen:

 • Uw organisatie is ingeschreven in het Nederlandse handelsregister en uit de daarin vastgelegde documenten blijkt dat er sprake is van deugdelijk bestuur en een integere bedrijfsvoering.
 • Uw sportevenement levert een aantoonbare bijdrage aan de gemeentelijke doelstelling op dit gebied, te weten:
  • Het bijdragen aan de gezondheid van de inwoners, de vorming van de jeugd en de sociale cohesie en leefbaarheid in de gemeente of wijk;
  • Het realiseren van een samenhangend en divers sport- en beweegaanbod in de gemeente;
  • Komen tot sterke sportverenigingen;
  • Het realiseren van een verbinding tussen breedtesport en topsport.
 • Als uw organisatie winst nastreeft, moet u minimaal 50% van de evenementenkosten zelf financiĆ«ren. 
 • Subsidie kan alleen toegekend worden als de gemeente nog voldoende subsidiebudget heeft.

 Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd gelden de volgende verplichtingen:

 • De plicht om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren en hierover verantwoording af te leggen;
 • De meldplicht voor wijzigingen, beĆ«ndiging of annulering van gesubsidieerde activiteiten, inclusief ontbinding van de rechtspersoon.

Meesturen

 • Een scan van een bankafschrift. Bij verlening van de subsidie wordt de subsidie overgemaakt naar dit bankrekeningnummer.
 • De begroting (zie format begroting hieronder).

Let op: Incomplete aanvragen worden niet in behandeling genomen.