Jubileumsubsidies

Direct regelen

Een bijdrage in de kosten voor het vieren van een jubileum voor stimulering van activiteiten die bijdragen aan sociaal culturele, culturele, educatieve en sportieve beleving.

Wat moet u weten?

Aanvraag

Aanvragen voor deze subsidie kunnen gedurende het hele jaar online worden ingediend tot uiterlijk 1 jaar na de jubileumdatum. 

Meesturen 

1. Document met daarin de oprichtingsdatum. Dit is alleen nodig wanneer deze afwijkt van de datum in het handelsregister;

2. Het jubileumprogramma.

Wat moet u weten?

In de gemeente Bergen op Zoom gevestigde instellingen op het gebied van sociaal-cultureel werk, cultuur, educatie en recreatie komen in aanmerking van een jubileumsubsidie, mits zij:

  • Rechtspersoonlijkheid bezitten;
  • Volledige rechtsbevoegdheid bezitten danwel,
  • Bij het ontbreken van volledige rechtsbevoegdheid zijn ingeschreven in de betreffende registers van de Kamer van Koophandel;
  • Geen winstoogmerk/fundraising nastreven en;
  • Sociaal-culturele, culturele, educatieve en recreatieve doeleinden nastreven.

De subsidiebedragen gelden uitsluitend voor de hierboven genoemde te noemen jubilea en zijn te vinden in de subsidieregeling