Festiviteit horeca organiseren

Direct regelen

U kunt in uw horecabedrijf een festiviteit organiseren, zoals een optreden van een band. Dit mag een paar keer per jaar. U mag dan meer geluid maken dan normaal is toegestaan.

De gemeente heeft openings- en sluitingstijden vastgelegd voor horecagelegenheden. Wilt u een keer langer open blijven met een festiviteit? Dan kunt u een ontheffing hiervoor aanvragen.

Wat moet u weten?

Regels voor het gebruik van muziek en verlichting zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit. Ieder bedrijf of instelling is op de hoogte van deze regels.

De belangrijkste voorwaarden om ontheffing voor de openingstijden te krijgen zijn:

  • u organiseert een eenmalig feest of evenement
  • u krijgt de ontheffing maximaal 12 keer per jaar

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Meenemen

Maak hiervoor gebruik van het formulier: incidentele festiviteit organiseren. Het formulier moet tenminste 3 weken voor de geplande datum van het festiviteit ontvangen zijn door de gemeente.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.