Monumenten & erfgoed

Administrator

Bergen op Zoom behoort tot een van de oudste steden van Nederland.Het rijke verleden van Bergen op Zoom is nog goed af te lezen aan de fraai gerestaureerde gebouwen. In het compacte stadscentrum staan meer dan 600 monumenten, waarvan er ruim tweehonderd op de rijksmonumentenlijst staan. In totaal kent de stad ruim 850 monumenten en twee door het Rijk beschermde stadsgezichten.
Het oudste monument van de binnenstad is de Lievevrouwepoort, ook wel de Gevangenpoort genoemd. Het gebouw maakte deel uit van de oude stadsmuren rond de stad en deed later dienst als gevangenis. Rondom de Grote Markt zijn nog meer fraaie monumenten te zien: de Sint Gertrudiskerk, stadsschouwburg De Maagd en het monumentale stadhuis.
Het opvallendste monument in de stad is Het Markiezenhof. Het voormalige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom is nu in gebruik als museum en archief. Als woning van de Markiezen van Bergen op Zoom heeft het gebouw veel veranderingen ondergaan. Zo zijn bijvoorbeeld de sfeervolle binnenplaatsen ontstaan.

Door de bijzondere geografische ligging op de Brabantse wal, tussen het water en de bossen, is door de eeuwen heen een zeer divers palet aan erfgoed in de gemeente Bergen op Zoom ontstaan.
In 2014 heeft Bergen op Zoom de Erfgoedprijs gewonnen.

Beschermd Stadsgezicht

In 2012 is de gehele binnenstad van Bergen op Zoom aangewezen als beschermd stadsgezicht. Belangrijkste overweging hiervoor was dat de binnenstad nog steeds in grote mate overeenkomt met de middeleeuwse en 19e eeuwse stadsplattegrond. Verder kent het gebied een historisch waardevolle bebouwing. De binnenstad is door haar schoonheid en karakter van algemeen belang.

Subsidies Monumenten en erfgoed 

De gemeente Bergen op Zoom hecht veel waarde aan het belang van goed onderhouden monumenten. Zij bepalen namelijk voor een belangrijk deel de sfeer van onze stad. Daarom ondersteunen we de eigenaars van monumenten in de gemeente met een aantal subsidieregelingen zodat dit erfgoed goed behouden blijft.

Welke subsidies zijn er voor particuliere eigenaren?

 • De Subsidieregeling instandhouding gebouwd erfgoed.
  • Subsidie op de kosten die nodig zijn voor restauratie of werkzaamheden ten behoud van gemeentelijke monumenten. In de regeling staan de hoogten van de subsidies gespecificeerd.
 • De gemeentelijke regeling voor bescherming van gevels die deel uitmaken van het beschermd stadsgezicht. De subsidie bestaat uit maximaal €3000,- per object.
 • De Groene menukaart: een programma bestemd om ook monumenten duurzaam te kunnen verbouwen. Wat houdt het in:
  • Het programma adviseert over het aanbrengen van energiebesparende maatregelen in monumentale panden. Dit is vaak lastiger en kostbaarder in dit soort panden dan in recentere woningen.
  • Het programma geeft een subsidie van 50% op de kosten die nodig zijn om een duurzaamheidsonderzoek te laten doen. Dit duurzaamheidsonderzoek is verplicht om vervolgens aanspraak te kunnen maken op de Subsidie instandhouding en/ of de subsidie voor duurzame energiebesparende maatregelen. Men kan tot 1 maart 2017 subsidie aanvragen voor het aanbrengen van duurzame energiebesparende maatregelen.
  • Betreft het een rijksmonument? Helaas is de subsidie op het duurzaamheidsonderzoek daar (nog) niet voor bestemd.  

Duurzame monumenten

Wilt u meer weten over hoe u uw historische pand duurzaam kunt verbouwen?

Kijkt u dan op http://www.degroenemenukaart.nl

Links