Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u werkt moet zich eerst aanmelden.

Wat moet u weten?

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. U leest meer over het krijgen van een VOG op de website van Justis.

De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt uw VOG aanvraag en geeft de VOG af. Binnen 4 tot 8 weken ontvangt u de beslissing op uw aanvraag.

Een VOG wordt afgegeven aan mensen of aan bedrijven of organisaties. Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen.

U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

Een VOG is een momentopname en heeft geen vastgelegde geldigheidsduur. Afhankelijk van het doel van de VOG is deze 3, 6 of 12 maanden geldig.

Bent u niet ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP)?
De aanvraag voor een VOG moet in dat geval rechtstreeks bij COVOG worden ingediend. Meer informatie hierover vindt u op de website van de dienst Justis.
 

Kosten

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost: 

 • voor natuurlijke personen € 41,35
 • als u een VOG online aanvraagt € 33,85
 • voor bedrijven € 207,00.
 • Vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken krijgen de VOG gratis.

 

Contact

U vraagt de VOG aan bij de gemeente waar u bent ingeschreven. Daar staan uw gegevens in de Gemeentelijke Basisregistratie personen (BRP).

U kunt hiervoor geen digitale afspraak maken, belt u voor de werkwijze naar 140164.

U ontvangt van uw (toekomstige) werkgever het formulier VOG.

Als u geen formulier van uw (toekomstige) werkgever ontvangt, kunt u deze downloaden via de website van Dienst Justis.

U vult zelf uw persoonsgegevens in op het VOG formulier.

De (toekomstige) werkgever vult op het formulier de volgende gegevens in: de gegevens over de organisatie, het doel van de aanvraag, de screeningsprofielen en de ondertekening.

Als u de VOG nodig heeft bijvoorbeeld voor emigratie, visum of werkvergunning dan is ondertekening door een organisatie of instelling niet altijd mogelijk. In dat geval kan ondertekening achterwege blijven.

U levert persoonlijk het formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat. Kunt u de aanvraag niet persoonlijk inleveren? Dan kunt u iemand machtigen.

De gemeente controleert de gegevens en stuurt uw aanvraag met een bewijs van inschrijving uit de GBA naar het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Openingstijden Stadskantoor

Contactgegevens

Digitaal aanvragen VOG via dienst Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie)

Om een VOG digitaal te kunnen aanvragen bij het ministerie moet uw (toekomstige) werkgever beschikken over eHerkenning en moet u zelf beschikken over DigiD. Dit is dan de procedure:  

Uw (toekomstige) werkgever meldt zich aan bij Dienst Justis.
Uw (toekomstige) werkgever bereidt de aanvraag voor.
U ontvangt een e-mail met de melding dat voor u een VOG wordt gevraagd.
Via de link in de e-mail logt u in met DigiD.
U rondt de aanvraag af en betaalt via iDEAL.

Termijn

Binnen 4 tot 8 weken krijgt u te horen of u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Als u geen strafbare feiten heeft gepleegd, krijgt u de VOG meestal binnen anderhalve week.

Meenemen

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag na bij de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal kunnen klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met iDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Lever het ingevulde formulier in bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • Neem uw geldige identiteitsbewijs mee.
 • U betaalt de VOG bij de aanvraag.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Als u gaat emigreren, een visum of een buitenlandse werkvergunning aanvraagt moete u een officieel document van de ambassade, het consulaat of de werkgever meenemen waarop alle gegevens staan die in het aanvraagformulier worden gevraagd.

ZZP
Als u als ZZP'er in een maatschap zit, kunt u als aanvragende organisatie de gegevens van uw maatschap invullen. Zit u niet in een maatschap, dan kunt u uw opdrachtgever als aanvragende instantie het formulier laten invullen.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen gratis VOG's krijgen, Dit kan alleen maar digitaal. VOG-aanvragen via de gemeente worden niet meer door de koepelorganisaties of bonden vergoed. Voor meer informatie: website van de vereniging NOV of de website van Justis.

Bezwaar & beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.