Handtekening laten legaliseren

Met een gelegaliseerde handtekening bewijst u dat uw handtekening echt is. Dit is bijvoorbeeld nodig als u bezoek uit het buitenland ontvangt dat een visum moet aanvragen. Een bedrijf of organisatie kan er ook om vragen. De legalisatie bewijst alleen dat uw handtekening echt is. Het zegt niets over de inhoud van het document of ingevulde formulier.

U ondertekent het document of formulier waar de ambtenaar van de gemeente bij staat. De ambtenaar vergelijkt die handtekening met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Wat moet u weten?

Een ambtenaar van de gemeente moet aanwezig zijn bij de legalisatie.

Kosten

Het legaliseren van een handtekening kost: €10,00

Contact

U laat uw handtekening legaliseren bij de gemeente.

Termijn

U krijgt de legalisatie meteen mee.

Meenemen

Om uw handtekening te legaliseren, neemt u mee:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • het document dat u wilt ondertekenen

U tekent het document pas in bijzijn van een ambtenaar van de gemeente.