Paspoort en identiteitskaart voor Nederlanders die in het buitenland wonen

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in het buitenland? Dan kunt u in de gemeente Bergen op Zoom een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Dit kan alléén op afspraak. Dat kunt u hieronder regelen.

Afspraak maken

Hieronder kunt u een afspraak maken voor de aanvraag van een reisdocument. Hiervoor kunt u het veld postcode overslaan en u heeft geen DigiD nodig.

Een afspraak neemt een half uur in beslag. U kunt per afspraak voor 2 personen inplannen. Komt u met méér dan 2 personen, dan gelieve u ons te bellen (zie “ contact” ). We gaan dan in onze agenda na wanneer u tegelijkertijd geholpen kunt worden.

Afspraak maken voor een paspoort

of

Afspraak maken voor een identiteitskaart

Let op: ná het maken van de afspraak, moet u per persoon met een aanvraagformulier uw afspraak definitief maken. Na ontvangst van uw aanvraagformulier, gaan we uw afspraak voorbereiden

Meenemen naar de afspraak

 • Al uw Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten (ook als deze niet meer geldig zijn). Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u een recent afschrift van uw geboorteakte mee te brengen.
 • Een recent (internationaal) afschrift van uw geboorteakte. Dit is nodig als u nog nooit in Nederland heeft gewoond of vóór 1994 uit Nederland bent vertrokken.
 • Bewijsstukken van uw verblijf in het buitenland, zoals een actueel bewijs van inschrijving van uw huidige gemeente, waar ook uw nationaliteit op staat.
 • Een recente kleurenpasfoto. Zie hier de voorwaarden: pasfoto. De fotocabine op ons stadskantoor is geschikt voor mensen vanaf 8 jaar.
 • Wilt u voor de eerste keer de naam van uw partner in uw nieuwe reisdocument laten vermelden, dan dient u uw huwelijksakte of akte van partnerschapsregistratie mee te brengen.
 • Als uw Nederlandse reisdocument vermist is, dan moet u dit melden bij de plaatselijke politie. Aan de hand van uw proces-verbaal stellen we een vermissingsverklaring op tijdens uw afspraak.

Is de aanvrager minderjarig?

Voor een paspoort jonger dan 18 jaar of voor een identiteitskaart jonger dan 12 jaar brengt u mee:

 • Recent afschrift uit het geboorteregister (origineel, niet ouder dan 6 maanden)
 • Toestemmingsformulier dat ondertekend moet worden door de gezaghebbende ouder(s)/voogd(en). Kopie paspoort of identiteitsbewijs bijvoegen.
 • Bewijsstuk van de gezinssamenstelling van de gemeente waar de minderjarige woont.
 • Bij adoptie: de originele adoptiepapieren volgens het Haags Adoptieverdrag.

Tijdens de afspraak hebben we alle originele afschriften / documenten nodig. Documenten in het Engels, Duits, Frans of Spaans hoeven niet vertaald te worden. Komt uw document uit een anderstalig land? Dan ziet u hier of dit vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn.

We behouden het recht om aanvullende bewijsstukken en/of documenten aan u te vragen. Niet complete aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Heeft u nog vragen? Kijk dan hieronder bij “Veelgestelde vragen” of uw vraag daar bij staat.

Wanneer kunt u het reisdocument afhalen?

Onze medewerker bespreekt dit met u tijdens uw afspraak. Als uw aanvraag compleet is, is dit meestal na 3 werkdagen. Het afhalen moet door de aanvrager zélf gebeuren, dus ook door kinderen die een reisdocument aangevraagd hebben.

Het afhalen van uw reisdocument kan bij de receptiebalie van het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Voor Nederlanders die in het buitenland wonen, gelden voor het afhalen van de reisdocumenten afwijkende openingstijden van de receptie! Afhalen kan op werkdagen:

 • Maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur
 • Donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur
 • Vrijdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur. Vrijdagmiddag is ons kantoor gesloten.

Thuisbezorgen van reisdocumenten voor Nederlanders in Vlaanderen

Een reisdocument mogen wij niet naar u opsturen. Als u in Vlaanderen woont, kunt u het reisdocument door een speciale bezorgdienst thuis laten bezorgen. De kosten zijn voor het eerste document € 26,00 en voor ieder volgend document op hetzelfde adres € 7,00. Deze kosten betaalt u samen met de aanvraagkosten tijdens de afspraak.

Kosten

U betaalt tijdens de afspraak. Dit kan contant of met uw pinpas/bankkaart met het Maestro logo of met uw creditcard.

De kosten zijn voor een paspoort:

 • voor een persoon van 18 jaar> (geldigheid 10 jaar) € 99,50;
 • voor een persoon <18 jaar (geldigheid 5 jaar) € 86,25.

Voor een Nederlandse identiteitskaart:

 • voor een persoon van 18 jaar> (geldigheid 10 jaar) € 88,40;
 • voor een persoon <18 jaar (geldigheid 5 jaar) € 66,25.

Veelgestelde vragen

 • Ik kan geen afspraak maken omdat de postcode geweigerd wordt
  Als u in het buitenland woont, hoeft u de postcode niet in te vullen. Alleen de vragen met een sterretje zijn verplicht door u te beantwoorden.

 • Ik kan geen afspraak maken omdat ik geen DigiD code heb.
  Voor het maken van een afspraak heeft u geen DigiD code nodig.
 • Na het maken van een afspraak, ga ik het digitale aanvraagformulier invullen. Hoe moet ik dit ondertekenen?
  Door onderaan het formulier aan te vinken dat u alles naar waarheid ingevuld heeft. Daarna wordt het formulier automatisch naar ons verzonden.

 • Ik heb een geldig Nederlands paspoort. Moet ik dan toch een geboorteakte meebrengen?
  Als u nooit in Nederland heeft gewoond, of voor 1994 bent vertrokken uit Nederland, vragen we een recent afschrift van uw geboorteakte. Zo weten we zeker dat we de correcte persoonsgegevens in uw nieuwe paspoort vermelden.

 • Mijn kinderen zijn in Nederland geboren en zijn na 1994 uit Nederland vertrokken. Moet ik dan toch een geboorteakte overleggen?
  Om de gezagsverhouding te kunnen bepalen, vragen we aan alle minderjarigen (aanvraag paspoort jonger dan 18 jaar; aanvraag identiteitskaart jonger dan 12 jaar) een recent afschrift van de geboorteakte.
 • Ik ben gescheiden en heb geen contact met de vader van mijn kinderen. Hoe moet ik dat doen met de toestemming?
  Na echtscheiding blijven beide ouders het gezag houden. Alleen de rechter kan het gezag veranderen. Is dat niet gebeurd, dan moeten beide ouders allebei toestemming geven (aanvraag paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). De vader kan via de e-mail schriftelijk toestemming geven, door het formulier na ondertekening te scannen plus een kopie van het paspoort en dit naar ons te mailen.

 • Moeten beide ouders meekomen naar de afspraak die ik heb voor mijn kinderen?
  Nee, dat hoeft niet. De (gezaghebbende) ouders moeten wel schriftelijk toestemming geven voordat wij de aanvraag in behandeling nemen (paspoort tot 18 jaar, identiteitskaart tot 12 jaar). Hiervoor kan het toestemmingsformulier ingevuld en ondertekend meegebracht worden, met kopie paspoort van de ouders.

 • Moeten mijn kinderen ook meekomen naar de afspraak?
  Iedere persoon die een reisdocument aanvraagt, moet meekomen naar de afspraak. Dit geldt ook voor kinderen die een reisdocument willen. Ook bij het afhalen of bezorgen moet iedere aanvrager persoonlijk aanwezig zijn.

Contact

Heeft u nog vragen? Mail dan naar publieksdiensten@bergenopzoom.nl of bel 0031 164 27 70 00. Bellen kan iedere werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag tot 13.00 uur.