Leerlingenvervoer aanvragen

Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

  • Als uw kind op het speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs (SO) zit.
  • Als uw kind vanwege zijn/haar handicap niet zelfstandig naar de basisschool of voortgezet (speciaal) onderwijs (VO en VSO) kan gaan en niet door u naar school gebracht kan worden.
  • In sommige gevallen dient u wel rekening te houden met een eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw gezinsinkomen.

Leerlingenvervoer aanvragen 

  • Wilt u weten of het aanvragen van leerlingenvervoer in uw situatie van toepassing is?
  • Welke bewijsstukken u mee dient te sturen?
  • Wat de eventuele eigen bijdrage in uw situatie is?

Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer.

Het aanvragen van leerlingenvervoer gaat voortaan via een digitaal aanvraagformulier. (Let op: hiervoor heeft u uw DigiD nodig)

Heeft u nog geen DigiD? 

Deze kunt u aanvragen via https://digid.nl/aanvragen.

  • Het duur een paar dagen voor de DigiD gebruikt kan worden.
  • De DigiD dient ook als de elektronische handtekening.
  • De aanvraag hoeft dus niet meer geprint en ondertekend te worden. 

Heeft u geen computer? Geen probleem, u kunt tijdens openingsuren gebruik maken van een computer in het stadskantoor Bergen op Zoom.

Heeft u moeite om te werken met een computer? U kunt ondersteuning vragen bij het Vrijwilligers Informatie Punt of bij de Vraagwijzer. U kunt hen vinden op het adres Jacob Obrechtlaan 5 te Bergen op Zoom. 

Kosten

De gemeente vraagt soms om een eigen bijdrage, wanneer uw kind aangepast vervoer nodig heeft. Dit hangt af van uw inkomen. Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer.

Termijn

Wilt u weten wanneer u digitaal uw besluit ontvangt? Dit kunt u terugvinden in de Matrix aanvraag leerlingenvervoer. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar & beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Logo DigiD