Informatiebijeenkomst kerncentrale Doel

Bob van den Berg

In het Markiezenhof wordt maandagavond 30 oktober een informatiebijeenkomst gehouden voor de Gemeenteraad over de kerncentrale in Doel. Sprekers op deze avond zijn vertegenwoordigers van milieuorganisatie WISE, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Schoups Advocaten.

Onderstaand het volledige programma:

Programma informatiebijeenkomst kerncentrale Doel

Maandag 30 oktober 2017
Markiezenhof
Steenbergsestraat 8, 4611 TE Bergen op Zoom

18:30-19:00

Inloop

Met koffie of thee

19:00-19:15

Opening bijeenkomst door avondvoorzitter, dhr. Weys

De avondvoorzitter zal u welkom heten, een toelichting op de bijeenkomst geven en een korte terugblik op waar we nu staan.

19:15-19:35

Dhr. De Rijk namens Wise

De heer De Rijk zal namens milieuorganisatie WISE haar visie geven op de rol van de gemeenten in het dossier van de kerncentrale Doel.

19:35-19:55

Schoups Advocaten

Schoups advocaten zal ingaan op het werk dat in het dossier is verricht en wat de juridische mogelijkheden zijn richting de toekomst. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan het proces in België omtrent de (mogelijke) sluiting van kerncentrale Doel.

19:55-20:15

PAUZE

20:15-20:35

Dhr. Kransen namens Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Veiligheidsregio geeft een beeld van de risico’s die de kerncentrale met zich meebrengt en de mogelijke impact van een nucleair incident bij de kerncentrale Doel. Ook is er aandacht voor de status van het rampenbestrijdingsplan. 

20:35-20:55

Vraaggesprek met de sprekers o.l.v. avondvoorzitter

De toehoorders kunnen naar aanleiding van de presentaties aanvullende vragen stellen aan de sprekers.

20:55-21:10

Afsluiting bijeenkomst door avondvoorzitter

Reflectie op de avond en voorstel om samen op te blijven trekken en te kijken hoe het perspectief van de regio beter gehoord kan worden.

21:10-22:10

Borrel/Netwerken