Het succes van Bergen op Schoon Serviceteams

Splinter, F. (Fabiola)

Arbeidsreïntegratie via de Bergen op Schoon serviceteams is een succes. Via deze teams stromen burgers uit de bijstand door naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit lukt dankzij Realisatie & Beheer, ISD en WVS die nauw samenwerken en doen waar ze goed in zijn. Ook zo nieuwsgierig en benieuwd naar de persoonlijke boodschap van voormalig uitkeringsgerechtigden Jeffrey en Klaas?

Jeffrey en Klaas 

Jeffrey en Klaas zijn twee uitkeringsgerechtigden die via de serviceteams Bergen op Schoon zijn doorgestroomd naar het leer- en werkbedrijf Het Groen Werkt van de TRI. Kortom. Lees hieronder hun persoonlijke boodschap.

Daarnaast zijn er vier klanten doorgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt en werken acht arbeidsparticipanten in de twee serviceteams.

 

Afbeelding 1

 

 

Afbeelding 2

 

Doelstelling Bergen op Zoom Serviceteams

Uitkeringsgerechtigden via de serviceteams Bergen op Schoon laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de serviceteams verrichten de arbeidsparticipanten additionele werkzaamheden in de openbare ruimte. Daarnaast doen ze ervaring op met werkritme, gezag, samenwerken en de sociale vaardigheden worden weer aangescherpt.

De gouden driehoek

Het succes van het project hangt samen met het feit dat ieder van de drie partners in haar kracht wordt gezet. De WVS is sterk in het begeleiden van deze doelgroepen. Daarom worden de arbeidsparticipanten door de WVS begeleid en is ook de voorman voor de dagelijkse begeleiding in het werk een WVS-collega. De ISD kent haar klanten zorgt dus voor de selectie en nieuwe instroom in de teams. Initiatiefnemer Realisatie & Beheer verzorgt het werkprogramma, werving profielen en uitvoering.

Impuls leefbaarheid en kwaliteit openbare ruimte

Door de inzet van twee Bergen op Schoon Serviceteams kunnen we de leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte een impuls geven. De ambitie is dit effect te vergroten en daarom willen we het aantal teams in 2017 uitbreiden. Denk dan o.a. aan serviceteams op bijzonder projecten zoals Fort Roovere en Route van Turf, industrieterreinen en ieder wijkteam zijn eigen serviceteam.

Additioneel werk

Arbeidsparticipatie mag volgens de wet niet tot arbeid verdringing leiden. Daarom worden serviceteams enkel ingezet als een surplus bovenop het basisniveau. Zijn er geen serviceteams en arbeidsparticipanten dan kan de afdeling Realisatie Beheer voldoen aan de verplichting met de raad conform het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Kortom, veel teams en arbeidsparticipanten zal resulteren in een schone stad, maar zijn ze er niet dan kunnen we voldoen aan de afgesproken kwaliteit.

Straatstofzuiger