juli

 • Ter inzagelegging Ontwerp projectplan Kleine Melanen

  Waterschap Brabantse Delta en gemeente zijn sinds 2009 bezig met werkzaamheden in de Kleine Melanen ter bestrijding van de blauwalgen problematiek en realisatie van de waternatuurfunctie, waaronder: baggeren, bezanding met toegevoegd fosfaatbindend middel, natuurvriendelijke oeverinrichting en visstandbeheer. Aanvullende maatregelen zijn beschreven in het Ontwerp projectplan.
  Dit projectplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van vrijdag 28 juli 2017 gedurende zes weken ter inzage op zowel het kantoor van waterschap Brabantse Delta als op het stadskantoor Bergen op Zoom.

 • BWB activeert 1 augustus Mijn WOZ voormelding voor woningeigenaren

  Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde staat op het jaarlijkse aanslagbiljet van woningeigenaren en is de basis voor de gemeente-, waterschaps- en inkomstenbelasting.
  Op 1 augustus 2017 worden de interactieve voormeldingen weer opengezet voor woningeigenaren.

 • Bergen op Zoom verkoopt opnieuw twee panden

  Het lijstje met te verkopen panden van de gemeente Bergen op Zoom slinkt gestaag. Onlangs werd er al melding gemaakt van verkopen aan de Slingerweg en de Edisonlaan. En ook nu gaat het om panden die al geruime tijd leegstaan, maar waarover inmiddels overeenstemming is bereikt tot verkoop. Het gaat om het pand aan de Rooseveltlaan 196 (de voormalige VW-garage) en het pand Dorpsstraat 49 (de voormalige bibliotheek).

 • Brabant timmert aan de weg met innovatief en vernieuwd fietsroutenetwerk

  Bestuurlijk portefeuillehouder Rene Lazeroms van het Routebureau opende samen met zijn collega wethouder Frits Harteveld van de gemeente Halderberge op donderdag 13 juli het vernieuwde fietsroutenetwerk.

 • Afsluiting Burgemeester Stulemeijerlaan en Noordsingel

  Vanaf donderdag 13 t/m vrijdag 28 juli is de Burgemeester Stulemeijerlaan inclusief het kruispunt met de Noordsingel afgesloten. Aannemer Dura Vermeer werkt in deze periode aan de laatste werkzaamheden van de Noordsingel en gaat de fietspaden van de Burgemeester Stulemeijerlaan omvormen.

 • Wethouder Coppens op bezoek bij Snepvangers Glas

  Dat er hard gewerkt is aan het nieuwe onderkomen van Snepvangers Glas aan de Edisonlaan 13 dat kon wethouder Ad Coppens woensdagochtend zelf constateren. In krap een week tijd is de verhuizing van de Kruisakkers naar het nieuwe pand op bedrijventerrein Lage Meren Meilust geregeld.

 • Parkeren voor gehandicapten verandert

  Bij het parkeren voor gehandicapten verandert er het een en ander vanaf 1 juli 2017. Vanaf die datum lopen aanvragen via het team WMO van de gemeente Bergen op Zoom, zijn de kosten van de verplichte keuring voor eigen rekening en mag men met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) alleen nog maar op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen staan.

 • Gemeente verbiedt Satudarah feest

  De gemeente Bergen op Zoom heeft een verzoek binnengekregen voor een 10 jarig jubileum feest van de lokale afdeling van Satudarah. Als het aan de gemeente ligt, gaat dit feest niet door.

 • Drie genomineerden voor lokale erfgoedprijs Bergen op Zoom

  Gemeente Bergen op Zoom houdt dit jaar voor de 2e keer de lokale erfgoedprijs. Door het instellen van deze prijs wil de gemeente haar erfgoed breder onder de aandacht brengen en eigenaren en initiatiefnemers stimuleren om op een eigentijdse en innovatieve manier met erfgoed om te gaan.