Waarschuwingsborden geplaatst voor blauwalg in de Binnenschelde

Splinter, F. (Fabiola)

Woensdagavond 2 augustus heeft de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant waarschuwingsborden geplaatst aan de Binnenschelde. Waterschap De Brabantse Delta heeft aan het begin van deze week een verhoogde concentratie van blauwalg geconstateerd in de waterplas bij Bergen op Zoom.

Op zichzelf komt de verhoogde concentratie op dit moment als een verrassing. De maand juni was namelijk veel warmer en juist in die maand bleef het water schoon. “We dachten dat we dit jaar wellicht de dans zouden ontspringen, maar het waterschap heeft ons dinsdag bericht dat er waarschuwingsborden geplaatst moesten worden in verband met de toename van de blauwalg”. Het gaat nadrukkelijk niet om een verbod, maar om een waarschuwing”, aldus loco-burgemeester Ad Coppens.

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jarenlang onderwerp van zorg. De kwalificatie staat ook vermeld op de website: www.zwemwater.nl

Blauwalg