september

 • Samenwerking Zuiderwaterlinie officieel van start

  Op vrijdag 30 september heeft wethouder Arjan van der Weegen samen met 24 andere gemeenten / organisaties een intentieovereenkomst getekend over de Zuiderwaterlinie. De ondertekenaars willen deze oudste, langste en meest benutte waterlinie van Nederland samen op de kaart te zetten.

 • Bergen op Zoom krijgt regenboogoversteekplaats

  Op donderdag 29 september heeft wethouder Yvonne Kammeijer een regenboogoversteekplaats in gebruik genomen in Bergen op Zoom. Met deze kleurrijke oversteekplaats wil de gemeente laten zien dat de stad staat voor diversiteit en acceptatie van minderheden.

 • Woningbouw aan de Poelekes

  De gemeente Bergen op Zoom en Maas-Jacobs B.V. Vastgoed BV hebben maandag 26 september een koopovereenkomst getekend voor de bouw van 12 woningen aan de Poelekes in Halsteren.
  Wethouder Patrick van der Velden (Stedelijke Ontwikkeling) en René Maas van het bedrijf Maas-Jacobs ondertekenden de overeenkomst.

 • Museum het Markiezenhof dingt mee naar RAAK Stimuleringsprijs

  Het Archeon, Museum Beelden aan Zee en het Markiezenhof strijden om de eerste RAAK Stimuleringsprijs. De jury heeft haar oordeel geveld en nu is het aan het Nederlandse publiek te bepalen wie zijn collectie (verder) toegankelijk kan gaan maken voor blinden en slechtzienden met behulp van de eerste RAAK Stimuleringsprijs.

 • Noodopvang asielzoekers op dit moment niet nodig in gemeente Bergen op Zoom

  Er komen de laatste tijd minder asielzoekers naar ons land. Daarom is besloten dat noodopvang voor asielzoekers in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom op dit moment niet nodig is.

 • Ondernemersbijeenkomst voor het Midden- en Kleinbedrijf van de gemeente Bergen op Zoom.

  Het blijft voor ondernemers een uitdaging om hun financiering rond te krijgen. De wereld van financieren is sterk aan verandering onderhevig. De banken zijn terughoudender geworden en ondernemers hebben daar regelmatig last van.

 • Campagne Vooropletters

  Onder de naam Vooropletters gaat 23 september een nieuwe bewustwordingscampagne van start rondom veiligheid. De campagne is een initiatief van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en heeft als doel inwoners zelfredzamer en bewuster te maken van de veiligheid in hun woon- en leefomgeving. De campagne kiest voor het fenomeen ‘Vooropletters’; mensen die proactief zijn (voorop lopen) en anderzijds goed opletten.

 • Tennet stelt werk aan 150kV hoogspanningsnet open voor publiek 20 september 2016

  Het ondergrondse 150kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom wordt op dit moment door netbeheerder Tennet vervangen. De oude hoogspanningskabels worden op het bestaande tracé vervangen door nieuwe kabels. Op dinsdag 27 september van 16.30 tot 18.30 uur organiseert Tennet een inloopmoment bij het hoogspanningsstation aan de Lelyweg 17 in Bergen op Zoom.

 • Bergen op Zoom nomineert drie ondernemers voor de Duurzame Duim 16 september 2016

  De gemeente Bergen op Zoom heeft het DOE centrum BOZ, Aardzwam&Zo en bredeschool De Kreek genomineerd voor de Duurzame Duim. Zij hebben het afgelopen jaar een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame ontwikkeling in Bergen op Zoom en zijn daarmee een goed voorbeeld.

 • Gezondheidsonderzoek 2016 16 september 2016

  De GGD West-Brabant start op 19 september met een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van West-Brabantse inwoners.

 • Informatie over commissievergadering Mens en Maatschappij van dinsdag 20 september 15 september 2016

  Voor volgende week staan er weer reguliere commissievergaderingen gepland. De commissie Burger en Bestuur (van donderdag) gaat niet door vanwege het ontbreken van agendapunten.
  De commissie Mens & Maatschappij vindt plaats op dinsdag 20 september.
  Aansluitend staat een werkbijeenkomst over het WVS op het programma. Deze laatste bijeenkomst is niet openbaar.

 • Cultuurbedrijf en bibliotheek gaan intensief samenwerken 15 september 2016

  Het gemeentelijke cultuurbedrijf en basisbibliotheek Het Markiezaat gaan intensief samenwerken. Een haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiervoor een goede basis is. Het college heeft opdracht gegeven een gezamenlijke visie op te stellen over hoe deze samenwerking concreet vorm kan krijgen. Begin 2017 moet deze visie er liggen.

 • Regionale DuurzaamheidsTOP ‘Winst door duurzaamheid’: André Kuipers centrale spreker, Jort Kelder interviewt koplopers 15 september 2016

  Winst door duurzaamheid. Dat is de titel van de regionale Duurzaamheidstop die op de Dag van de Duurzaamheid 10 oktober plaatsvindt op Breda International Airport. Centrale spreker is astronaut André Kuipers, journalist/presentator Jort Kelder interviewt koplopers op het gebied van duurzaamheid.

 • Gemeente Bergen op Zoom geeft goede voorbeeld in landelijke lesmethode 14 september 2016

  Uitgeverij Zwijsen gebruikt een filmpje van de gemeente over afval scheiden in haar lesmethode Natuurzaken.

 • Week van de Dementie 12 september 2016

  Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De Brabantse Wal-gemeenten besteden in de week rondom deze dag extra aandacht aan dementie tijdens de Week van de Dementie. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder de aftrap met het Alzheimercafé op maandag 19 september. Wethouder Yvonne Kammeijer zal hierbij aanwezig zijn.

 • Winnaar lokale erfgoedprijs 2016: Gedenksteen Gertrudiskerk 12 september 2016

  Vrijdagavond is tijdens de vrijwilligersavond van Kunsten in de Monumenten de winnaar van de lokale erfgoedprijs 2016 bekend gemaakt.

 • Project Jongeren Op Gezond Gewicht feestelijk gestart 08 september 2016

  Het project Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Bergen op Zoom is 7 september feestelijk gestart op basisschool Octopus! Daar zijn de leerlingen vol enthousiasme begonnen met de DrinkWater!-campagne,een programma waarmee we het drinken van water bij jongeren willen stimuleren.

 • Bouw tweede fase Nieuwe Kaai in Scheldevesting feestelijk van start 06 september 2016

  Maandag 5 september 2016 sloeg wethouder Patrick van der Velden symbolisch de eerste paal voor de tweede fase van het nieuwbouwproject de Nieuwe Kaai in Bergen op Zoom. Projetontwikkelaar TBI-onderneming ERA Contour realiseert in deze fase 26 stadswoningen in de wijk Scheldevesting. Naar verwachting worden de eerste woningen voor de zomer van 2017 opgeleverd.

 • Bergen op Zoom zoekt een nieuwe Shopstar 01 september 2016

  Heb jij altijd al een winkel willen starten in de binnenstad van Bergen op Zoom? Dan is dit je gouden kans!