mei

 • Uitreiking bokaal beste NT2-trainer 2016

  Dinsdagochtend 31 mei heeft Yvonne Kammeijer (wethouder onderwijs) het juryrapport en de bokaal voor de beste NT2-trainer 2016 van Nederland en België, uitgereikt aan Mirjam Poolen. Zij is sinds 2002 docent bij EBC talen in Bergen op Zoom.

 • Bewonersenquête Leefbaarheid en veiligheid 2016

  In de week van 1 juni ontvangen ruim 5000 inwoners in Bergen op Zoom van 18 jaar of ouder de bewonersenquête 2016. Dat is een vragenlijst die de gemeente, samen met o.a. Stadlander, onder de bevolking uitzet. Deze bewonersenquête Lemon gaat over de onderwerpen leefbaarheid en veiligheid. Met de resultaten van deze enquête krijgen de gemeente en woningcorporatie inzicht over hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid beleven in hun eigen wijk of kern. De resultaten worden na de zomer bekend gemaakt.

 • Een prima maatschappelijke match: de study buddy

  De eerste maatschappelijke match is een feit voor Van Doorn Dakspecialist. De dakspecialist is aan de slag gegaan met houten panelen. Het resultaat zijn vier study buddy’s die basisschool de Krabbenkooi gaat gebruiken.

 • Gemeente Bergen op Zoom start met Schoon Belonen

  Op donderdag 26 mei heeft wethouder Patrick van der Velden het officiële startschot gegeven voor de Pilot Schoon Belonen in de gemeente Bergen op Zoom. Vanuit de speciale grondstoffenbus van Saver reikte hij aan de leerlingen van de deelnemende basisscholen De Borghoek en de Kreek een speciale inzamelcontainer uit. Inmiddels hebben er al 15 scholen en/of verenigingen zich aangemeld voor de pilot.

 • Vervolg Commissie Burger en Bestuur

  De commissie Burger en Bestuur van 24 mei jl. wordt voortgezet op maandag 30 mei a.s.

 • TenneT legt het ‘Rondje Binnenschelde’ aan tijdens werkzaamheden

  TenneT is langs de Geertruidadijk bezig met het vervangen van het 150 kV-hoogspanningsnet. De 7 km lange verbinging tussen Woensdrecht en Bergen op Zoom moet vervangen worden om storingen in de toekomst te voorkomen.

 • Beleidskader 2017-2020: ‘Bergen op Zoom is klaar voor de toekomst'

  Het college van B&W heeft het Beleidskader 2017-2020 aangeboden aan de gemeenteraad. Het Beleidskader is de opmaat voor de begroting 2017-2020. Een van de belangrijkste conclusies in het stuk is dat de financiële tekorten uit het verleden zijn weggewerkt en dat Bergen op Zoom klaar is voor de toekomst.

 • Eerste Concernbericht 2016: Onttrekking van 4,5 ton uit Algemene Reserve noodzakelijk

  De financiële positie van de gemeente Bergen op Zoom is na de eerste vier maanden van 2016 zodanig, dat er € 454.676,- uit de Algemene reserve gehaald moet worden om de gemeentelijke financiën weer in evenwicht te krijgen. Tevens zijn in dit voorstel de financiële vertalingen uit het Beleidskader 2017, die consequenties hebben voor het jaar 2016, verwerkt. Zo is de verwachting dat ombuigingen voor 2016 op de onderdelen ‘Cultuur in brede zin' en ‘parkeren’ niet zullen worden gehaald.

 • Colleges subregio Brabantse Wal pakken verantwoordelijkheid huisvesting vluchtelingen en statushouders samen op 18 mei 2016

  De colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht willen samen invulling geven aan de gedeelde verantwoordelijkheid om huisvesting te bieden aan vluchtelingen en statushouders. Dat hebben de colleges van burgemeester en wethouders deze week besloten.

 • Gemeente aanwezig op nieuwbouwbeurs NIEUWBOZ

  Op zaterdag 21 mei 2016 vindt van 10.00 uur tot 16.00 uur de tweede editie van NIEUWBOZ plaats in De Zeeland. Dit is een nieuwbouwbeurs gericht op woningzoekenden in de gemeente Bergen op Zoom. De toegang is gratis.

 • Peiling over opvang vluchtelingen 13 mei 2016

  Meerderheid ondervraagden voor tijdelijke noodopvang vluchtelingen.
  Iedere gemeente moet een bijdrage leveren aan de opvang van vluchtelingen. Dit vindt een meerderheid van de deelnemers aan de peiling over de opvang van vluchtelingen in de gemeente Bergen op Zoom. De ondervraagden geven de voorkeur aan de tijdelijke noodopvang van vluchtelingen boven het huisvesten van extra statushouders. Dat blijkt uit de resultaten van het onderzoek.

 • Doe mee met de jaarlijkse lokale erfgoedprijs en win € 500 12 mei 2016

  In 2014 heeft de gemeente Bergen op Zoom de BNG Erfgoedprijs gewonnen. Hiervoor heeft zij een cheque ontvangen van € 25.000. Dit geld wordt op verschillende manieren ingezet, waaronder een lokale erfgoedprijs. Met het jaarlijks uitreiken van deze erfgoedprijs wil de gemeente het erfgoed van Bergen op Zoom (nog) meer op de kaart zetten.

 • Raadsvoorstel Buitenplaats een maand opgeschoven

  Het college heeft op 6 mei 2016 een brief aan de raad gestuurd (kenmerk U16-008406) waarin de raad werd geïnformeerd over enkele technische onvolkomenheden in de doorvertaling van de Nota van zienswijzen naar de vast te stellen regels in het raadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan Buitenplaats” (RVB16-0013).

 • Voorstel: Hart van Brabant en West-Brabant één Woningmarktregio

  24 gemeenten in Hart van Brabant en West-Brabant willen de Minister voor Wonen en Rijksdienst gezamenlijk voorstellen om één woningmarktregio te gaan vormen. De gemeenten denken dat met deze regio de volkshuisvestelijke opgaven het beste zijn gediend. Het voorstel voor de vorming van een gezamenlijke woningmarktregio is toegestuurd aan betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties voor een zienswijze.

 • Onderhoud Digitaal loket

  Op dinsdagavond 10 mei 2016 vindt er onderhoud aan het Digitaal Loket plaats. Hierdoor zijn digitale aanvragen, meldingen maken en afspraken maken niet mogelijk van 19.00 uur tot maximaal 21.00 uur.
  Onze excuses voor de overlast.

 • Dodenherdenkingen in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat

  In de Gertrudiskerk vindt op woensdag 4 mei een herdenkingsdienst plaats. Deze duurt van 19.15 tot 19.45 uur.
  De Stichting Dodenherdenking 4 mei Bergen op Zoom houdt op het Thaliaplein om 20.00 uur een herdenkingsplechtigheid. Deze begint met twee minuten stilte. Daarna volgen krans- en bloemleggingen.