maart

 • Wethouder Kammeijer opent Taalhuis Bergen op Zoom

  Wethouder Yvonne Kammeijer opende vanmiddag, woensdag 30 maart 2016, het Taalhuis voor de gemeente Bergen op Zoom in Bibliotheek het Markiezaat. Iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren lezen en schrijven, is hier van harte welkom. Het Taalhuis is er zowel voor anderstaligen als voor mensen die hier geboren en getogen zijn.

 • Werkzaamheden ProRail in Bergen op Zoom

  Het geluidsscherm bij het viaduct Markiezaat wordt gerepareerd. Prorail vervangt de missende glasplaten. Het grootste deel van de werkzaamheden kunnen ze overdag uitvoeren. In het weekend van 22 mei werkt Prorail wel 's nachts. Dan kunnen omwonenden hinder ondervinden van de bouwverlichting. Soms moet ProRail 's nachts (of in het weekend) werken omdat er dan minder of geen treinen rijden.

 • Maatschappelijk aanbesteden wijkcentra gemeente Bergen op Zoom

  De gemeente is in september 2015 gestart met het maatschappelijk aanbesteden van de wijkcentra De Wittenhorst, Het Hoofdkwartier/Antonius Abt en Het Fort. Doel is om de exploitatie en het beheer van deze wijkcentra over te dragen aan een nieuw initiatief. Bij voorkeur een initiatief waar ook gebruikers en buurtbewoners in deelnemen. De deadline voor het inleveren van plannen voor initiatiefnemers is ruim verstreken. Voor Het Hoofdkwartier/Antonius Abt zijn tot nu toe geen plannen ingediend, terwijl dit wijkcentrum open moet blijven om de leefbaarheid in de wijk Borgvliet te ondersteunen. Daarom is er op maandag 11 april een extra bijeenkomst gepland.

 • Speech bijeenkomst NU-monument

  Op donderdag 24 maart om 19.00 uur kwam Bergen op Zoom bijeen bij het NU-monument op het Thaliaplein. Directe aanleiding voor die bijeenkomst waren de aanslagen in Brussel en eerdere aanslagen in andere landen.

  Burgemeester Frank Petter hield de volgende speech.

 • Bergen op Zoom komt opnieuw bijeen bij NU-Monument

  De gemeente Bergen op Zoom wil op donderdag 24 maart, om even na 19.00 uur, op het Thaliaplein bij het NU-Monument stilstaan bij de recente aanslagen in de wereld. Ook zal morgen de Nederlandse vlag op alle overheidsgebouwen half stok hangen. De aanslagen in Brussel zijn de directe aanleiding voor de bijeenkomst, maar ook eerdere aanslagen in andere landen hebben de Bergse gemeenschap diep geraakt.

 • Statement College van B&W n.a.v. aanslagen Brussel

  Het College van B&W van de gemeente Bergen op Zoom is geraakt door de berichten van de afschuwwekkende aanslagen die vandaag in Brussel hebben plaatsgevonden. Europa is opnieuw in het hart getroffen. Wij willen ons medeleven betuigen aan de slachtoffers en nabestaanden en spreken onze steun uit aan onze zuiderburen.

  College van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom

 • Nieuw bedrijf vestigt zich in voormalig pand van Philip Morris 18 maart 2016

  Het bedrijf Cubicco dat energieneutrale, bijna kant-en-klare- woningen fabriceert, vestigt zich de komende maanden in een van de fabriekshallen van Philip Morris aan de Wattweg. Het gaat om het voormalige pand van Timmerfabriek Klaassen dat op enig moment door Philip Morris werd aangekocht en gebruikt werd door de sigarettenfabrikant. De komst van een nieuw bedrijf is een eerste stap in de richting van een nieuwe invulling van het Philip Morris complex.

 • Bergen op Zoom heeft Visie op Samenwerking

  De gemeente Bergen op Zoom zet zich in eerste instantie in voor het gemeenschappelijk belang van de regio in de wetenschap dat deelregio’s (en in ons geval de Brabantse Wal) hiervan profiteren. Samenwerking binnen de Brabantse Wal en binnen westelijk West-Brabant heeft dan ook de voorkeur van het Bergse college. Als het gaat om een hoger schaalniveau dan richt de Markiezenstad zich op een adequate vertegenwoordiging binnen de regio West-Brabant en van daaruit in strategische platforms op het niveau van de Deltaregio en daarbuiten.

 • Wethouder bezoekt Sancta Maria op Dag van de Leerplicht

  Yvonne Kammeijer, wethouder onderwijs, bezocht 17 maart - de Dag van de Leerplicht - groep acht van basisschool Sancta Maria.

 • Brabantse Wal gemeenten kiezen Actief Zorg voor de overname van cliënten en medewerkers TSN

  De colleges van de drie Brabantse Wal gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben op 15 maart 2016 Actief Zorg gekozen als partij om de cliënten en medewerkers van TSN Thuiszorg over te nemen. Hiermee wordt de zorg aan de cliënten van TSN gecontinueerd en kunnen de medewerkers van TSN aan het werk blijven tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden.

 • Voorjaarskermis in Kijk in de Pot

  Vanaf zaterdag 26 maart t/m zondag 3 april is het voorjaarskermis in de Kijk in de Pot. Verschillende thema's als de Minions en Frozen passeren de revue. Op vrijdag 1 april is het weer Eurodag. Voor de overige periode zijn er weer kortingsbonnen beschikbaar, te vinden in zowel de zondageditie (20 maart) van de Bergen op Zoomse Bode als hier op de website.

 • Beursvloer en netwerken: Durft u alles te vragen?

  Ter voorbereiding op de Beursvloer van 21 april organiseert Samen in de Regio in samenwerking met The Winning Concept de workshop ‘Durf te vragen’. Op 24 maart vertelt Moss Dolman van 19.00 uur tot 21.00 uur alles wat u moet weten zodat u goed voorbereid de Beursvloer zal betreden.

 • NLdoet 2016 zorgt voor veel bedrijvigheid

  Afgelopen weekend vond NLdoet plaats, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Zo ging het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom zaterdag 12 maart aan de slag bij de Colweghe te Halsteren. Bij de SDW staken de collegeleden hun handen flink uit de mouwen en gingen zij met een aantal cliënten aan de slag met het maken van cupcakes. Bewoners van woonzorgcentrum St. Elisabeth waren door de SDW uitgenodigd om onder het genot van een bakje koffie het eindresultaat te komen proeven.

 • Experts informeren gemeentebestuur over opvang vluchtelingen: voorbereiding op besluitvorming 11 maart 2016

  Tijdens een expertmeeting hebben college en gemeenteraad zich gisteravond laten informeren over diverse thema’s rondom de opvang van vluchtelingen. Het is een van de stappen die de gemeente Bergen op Zoom doorloopt om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen.

 • 'Brom Effe Normaal’ ook in 2016 weer van start

  De politie West-Brabant voert in 2016 extra controles uit in het kader van de verkeersveiligheidactie ‘Brom Effe Normaal.’ Op dinsdag 8 maart zijn er in Bergen op Zoom, Tholen en Woensdrecht verkeerscontroles uitgevoerd.

 • Onderhoud Digitaal Loket zondag 13 maart

  Op zondag 13 maart vindt er groot onderhoud aan het Digitaal Loket plaats. Hierdoor zijn digitale aanvragen, meldingen maken en afspraken maken niet mogelijk van 09:00 uur tot 18:00 uur.

  Onze excuses voor de overlast.

 • Gemeente Bergen op Zoom doet mee aan NLdoet

  Het Oranje Fonds organiseert op 11 en 12 maart, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen.

 • Markiezenhof als decor voor jeugdfilm Storm

  Het Markiezenhof wordt vrijdag 11 maart gebruikt als decor voor de jeugdtriller Storm. Een spannende avonturenfilm, die zich afspeelt in de late middeleeuwen.

 • Druk bezochte Werkbeurs XXL in de Stoelemat

  Met ruim 1200 vooraf geregistreerde bezoekers en gedurende de dag nog circa 200 bezoekers extra was sprake van een succesvolle beurs. In een goede sfeer werden er tijdens de Werkbeurs XXL maar liefst 463 matches gesloten.

 • Parkeerbeheer heeft nieuw onderkomen

  Maandagmiddag 7 maart nam wethouder Yvonne Kammeijer van Verkeer het nieuwe onderkomen van Parkeerbeheer aan de Coehoornparkstraat 20 in gebruik.

 • Annulering bijeenkomst Beeldvorming 2

  De bijeenkomst van Beeldvorming 2 van donderdag 10 maart a.s. komt te vervallen omdat er geen onderwerpen ter bespreking zijn.

 • Onderhoud Digitaal loket

  Op vrijdagavond 4 maart 2016 om 21:00 uur vindt er onderhoud aan het Digitaal Loket plaats. Hierdoor zijn digitale aanvragen, meldingen maken en afspraken maken niet mogelijk van 21:00 uur tot maximaal 23:00 uur. Onze excuses voor de overlast.

 • Talent gezocht voor Bergse film over radicalisering

  In Bergen op Zoom wordt binnenkort een film gemaakt over radicalisering. Het initiatief hiervoor is genomen door filmmaker Bas Koedood. De gemeente Bergen op Zoom en de politie ondersteunen het initiatief. De bedoeling is dat de film als lesmateriaal gebruikt gaat worden op de scholen in Bergen op Zoom.

 • Gratis compost voor aanleveren grof groenafval

  Vanaf 1 maart 2016 doet gemeente Bergen op Zoom mee aan de Landelijke Compostactie ‘Van het een… komt het ander’. Inwoners die grof groenafval (snoeihout, takken en gras) bij de milieustraat aan de Van Konijnenburgweg 58, Bergen op Zoom komen brengen, ontvangen gratis 1 zak compost van 40 liter (zolang de voorraad strekt). Met deze actie bedankt de gemeente en Saver de inwoners voor hun inspanning om gft- en groenafval gescheiden aan te leveren. De actie loopt tot en met 9 april.

 • Gemeente Bergen op Zoom neemt deel aan pilot VNG

  De gemeente Bergen op Zoom doet mee aan een pilot van de VNG ‘Reguleren van mengvormen winkel/horeca’. Deze pilot houdt in dat de gemeente tijdelijk niet handhaaft op een aantal artikelen van de Drank- en Horecawet. Hierdoor krijgen ondernemers meer mogelijkheden om activiteiten op het gebied van horeca en detailhandel te combineren. De proef duurt een jaar en maakt deel uit van de evaluatie van de Drank- en Horecawet.

 • Kennismarkt Ons Brabantse Wal

  Vragen over hoe ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugdwet en participatiewet in uw gemeente geregeld is? Komt u dan naar de Kennismarkt.

 • Happy Hours voor Happy Ouders in Bergs uitgaanscentrum

  De kinderen voor het eerst op stap… en dan?! Wat zijn precies de veranderingen in het uitgaan door de aanpassing van de leeftijdswet? Wat komt hij of zij tijdens het uitgaan nu tegen en wat wordt er gedaan om uitgaan veilig en leuk te houden? Deze en nog meer vragen zullen een hoop ouders hebben op het moment dat hun kinderen voor het eerst gaan stappen. Op dinsdag 8 maart 2016 kunnen ouders deelnemen aan Happy Ouders. De kick-off vindt plaats om 19.30 uur op de Grote Markt in Bergen op Zoom.