februari

 • Minister Plasterk op werkbezoek in Bergen op Zoom 29 februari 2016

  Maandagmiddag 29 februari was minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voor een kort werkbezoek in Bergen op Zoom.

 • Start restauratie vestingmuur op Scheldevesting 26 februari 2016

  Wethouder Patrick van der Velden heeft vrijdagmiddag 26 februari het startschot gegeven voor de restauratie van een oude stadsmuur die op het terrein van Scheldevesting ligt. De muur stamt uit 1744 en wordt in oude luister hersteld. Leerlingen van Bouwmensen Zuidwest werken de komende 26 weken aan de muur.

 • Nieuwe fondsen voor vernieuwende initiatieven 26 februari 2016

  Twee nieuwe fondsen moeten vernieuwende initiatieven op het gebied van duurzame energie en participatie op het gebied van zorg en welzijn in de gemeente Bergen op Zoom stimuleren: een Energie Innovatiefonds en een Sociaal Innovatiefonds.

 • Omscholingsplein op Werkbeurs XXL 24 februari 2016

  Biedt de arbeidsmarkt toch minder perspectief dan u verwacht had? Verdwijnt uw sollicitatiebrief vaak op de grote stapel of is uw CV net niet passend genoeg voor die uitdagende vacature? Kom naar de Werkbeurs XXL op 3 maart in De Stoelemat en ervaar hoe u de carrièreswitch kunt maken.

 • Storingen bij digitale aanvragen 19 februari 2016

  Op dit moment kan bij diverse digitale aanvraagformulieren sprake zijn van een storing. Wij proberen dit zo snel mogelijk te verhelpen. Excuses voor de overlast.

 • Sfeerimpressie van het Koninklijk bezoek aan Bergen op Zoom 19 februari 2016

  Bekijk hier de video.

 • Project CrossCare beloond met Interregsubsidie 15 februari 2016

  Op 9 februari 2016 gaf Interreg Vlaanderen-Nederland goedkeuring aan het project CrossCare. Dit project heeft als doel innovatie in de zorg te versnellen door ondernemers te ondersteunen bij onderzoek en experimentele ontwikkeling. Hierdoor kunnen nieuwe producten of diensten sneller in de markt gezet kunnen worden. Met de goedkeuring van zowel het project CrossCare, als het project Link2innovate wordt, inclusief cofinanciering, in totaal 12.3 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. In de regio West-Brabant wordt aan het project invulling gegeven door het Care Innovation Center West-Brabant en de gemeenten Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant en de Regio West-Brabant.

 • IkPas campagne gaat van start 08 februari 2016

  De vastenavend is momenteel druk aan de gang. Een feest met veel vermaak en plezier, zang en dans en … alcoholische dranken. De periode ná dit festijn is een goed moment voor bezinning. Dan komt de IkPas campagne goed van pas.
  IkPas is dé beweging in Nederland voor het tijdelijk stoppen van het drinken van alcohol. 30 of 40 dagen zonder alcohol?! Durf jij de uitdaging aan? Doe dan mee met de IkPas campagne vanaf 10 februari (40 dagen) of vanaf 1 maart (30 dagen).

 • DigiTAAL aan de slag: wethouder Kammeijer reikt certificaten uit aan taalvrijwilligers 05 februari 2016

  Wethouder Yvonne Kammeijer reikte vandaag, vrijdag 5 februari 2016, certificaten uit aan de eerste groep taalvrijwilligers in de gemeente Bergen op Zoom. Zij zijn in het kader van het programma Taal voor het leven getraind om taalcursussen te geven aan mensen die hun taalbeheersing willen verbeteren.

 • Gemeenteraad heeft volop keuze inzake toekomst kermissen 04 februari 2016

  Via een gevoelenspeilende raadsmededeling vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over toekomstige scenario’s voor het aantal kermissen en de plek waarbij die gehouden kunnen worden.

 • Parkeervergunningen digitaal 04 februari 2016

  Sinds 2015 is er gestart met het digitaliseren van de parkeersystemen. Zo is in 2015 het kentekenparkeren ingevoerd. Geheel digitaal, waarbij een kaartje achter de voorruit overbodig is. Parkeerbeheer gaat nu ook de parkeervergunningen digitaliseren. Dat betekent geen papieren vergunning meer achter de voorruit, maar de vergunning is straks online geregistreerd op het kenteken. Dit werkt snel, efficiënt en veilig.

 • Gemeente kiest dialoog bij besluitvorming opvang vluchtelingen 04 februari 2016

  Een analyse, expertmeeting en een consultatie van inwoners en maatschappelijke organisaties. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming over de opvang van vluchtelingen, doorloopt de gemeente Bergen op Zoom diverse stappen. Het aangaan van de dialoog is hierbij een belangrijk element.

 • Tennet vervangt 150 kV-hoogspanningskabel 04 februari 2016

  Het ondergrondse 150 kV hoogspanningsnet in de regio Bergen op Zoom is aan vervanging toe om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe storingen onstaan. De oude hoogspanningskabels worden in 2016 grotendeels op het bestaande tracé vervangen door nieuwe. Om dit mogelijk te maken wordt er in eerste instantie een tijdelijke ondergrondse verbinding aangelegd om Bergen op Zoom van stroom te blijven voorzien. Het tracé loopt van de gemeentegrens met Woensdrecht tot en met de Theodorushaven/Lelyweg in Bergen op Zoom..

 • Koninklijk bezoek 16 februari: steek de vlag uit! 02 februari 2016

  Op 16 februari aanstaande bezoeken Hunne Koninklijke Hoogheden Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima Bergen op Zoom. Het bezoek aan Bergen op Zoom is onderdeel van een streekbezoek door het Koningspaar aan West-Brabant. De Koning en de Koningin zijn in Bergen op Zoom van ± 11.30- tot 13.00 uur. Op de Grote Markt van Bergen op Zoom vindt rond 11.30 uur het publieksmoment plaats.

 • College ondersteunt oproep raad inzake Doel 02 februari 2016

  Het college van B&W van de gemeente Bergen op Zoom ondersteunt de raadsbrede oproep om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn juridische stappen te ondernemen tegen het besluit om kerncentrale Doel tien jaar langer open te houden.