december

 • Landschap peuterspeelzalen gaat compleet veranderen

  Het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen gaat in de nabije toekomst fors veranderen. Om een doorlopende leerlijn te realiseren (dus van peuterspeelzaal tot en met basisschool) zal het peuterspeelzaalwerk steeds meer in het basisonderwijs worden geïntegreerd.

 • Ondertekening convenant multifunctioneel centrum Gageldonk-West

  De Lievevrouweparochie, Lowys Porquinstichting, Stadlander en de gemeente Bergen op Zoom hebben gisteren een convenant ondertekend om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor een multifunctioneel centrum in de voormalig Heilig Hart van Jezus kerk aan het Piusplein in Gageldonk-West.

 • Stichtingen en gemeente enthousiast op weg naar nieuwe huisvesting Vastenavendclubs

  Na ondertekening van de intentieverklaring op vrijdag 4 november hebben de gemeente, de Stichting Halwana (SH), de Stichting Bergse Bouwers (SBB) en de Stichting Vastenavend (SV) niet stilgezeten.
  Ongeveer 35 vertegenwoordigers van de vastenavendbouwclubs zijn afgelopen donderdag in het auditorium van het Natuurpodium bij hostel Stayokay door het ‘bouwteam’, bijgepraat over de stand van zaken van een nieuwe centrale huisvesting. Daarbij is ingezet op een stevig toekomstbestendig concept.

 • Groen licht voor spelen op kunstgras met rubbergranulaat 20 december 2016

  RIVM-onderzoekers: “geen gevaar voor volksgezondheid”

  Naar aanleiding van het uitgebreide onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) naar het sporten op kunstgras met rubbergranulaat en de eventuele gezondheidsrisico’s daarvan concludeert het RIVM dat de resultaten geen aanleiding geven om gezondheidsschade te verwachten.

 • Bouw laatste fase Groene Gordijn 2.0 van start 19 december 2016

  Vanmiddag heeft wethouder Patrick van der Velden samen met Eltjo Bouwman, directeur Wonen bij projectontwikkelaar Blauwhoed het startsein gegeven voor de bouw van 28 woningen in de laatste fase van nieuwbouwproject Het Groene Gordijn 2.0. Alle woningen zijn verkocht en de oplevering staat gepland voor de tweede helft van 2017.

 • Gehuchten krijgen een eigen informatiebord 19 december 2016

  Samen met het platform van de Bergse Cultuurhistorische Organisaties heeft de gemeente Bergen op Zoom er werk van gemaakt om de kleine kernen opnieuw een gezicht te geven. Bij vijf gehuchten wordt een informatiebord geplaatst voor passanten. Vanochtend heeft wethouder Patrick van der Velden het eerste gehuchtenbord officieel onthuld in Noordgeest.

 • Bergen op Zoom gaat voor storytelling 15 december 2016

  In 2017 wil de gemeente Bergen op Zoom dé storytellingstad van Nederland zijn. De stad kan zich onderscheiden door zich te specialiseren én uit te blinken in storytelling. Dat is op 14 december tijdens een inspiratieavond in het Markiezenhof gepresenteerd, als de uitkomst van het cocreatie-traject Expeditie Catan.

 • Regio West-Brabant West verlengt contract met SPRING voor jeugdhulpverlening 13 december 2016

  De negen gemeenten in West-Brabant West (WBW) zijn tevreden over de inzet van SPRING en het werk van haar jeugdprofessionals en hebben besloten het contract te verlengen tot en met 2018. Dit zorgt ervoor dat ouders en kinderen van negen West-Brabantse gemeenten hun vertrouwde aanspreekpunten kunnen behouden.

 • De inspiratiegids over kunst en cultuur in het sociaal domein is af 12 december 2016

  Veertig burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeenteambtenaren van grote en kleine Nederlandse gemeenten delen in deze
  gids hun positieve ervaringen met kunst en cultuur.

 • Subsidie beschikbaar voor innovatieve MKB’ers 12 december 2016

  Bent of kent u een innovatieve MKB-er die actief is in West-Brabant? Dan kunt u nu tot € 24.999,- subsidie aanvragen om uw initiatief van de grond te krijgen.

 • Gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties ondertekenen prestatieafspraken wonen 09 december 2016

  Op donderdag 8 december ondertekenden de drie Brabantse Walgemeenten en de gemeente Tholen de regionale prestatieafspraken wonen met de woningcorporaties Stadlander, Woningstichting Woensdrecht en Woonkwartier en de zeven huurdersorganisaties. Deze afspraken gelden voor vier jaar en bevatten afspraken over de sociale huisvesting. Ook hebben de partijen per gemeente concrete werkafspraken voor komend jaar gemaakt. Ook deze zogeheten ‘jaarschijven 2017’ werden ondertekend. De lokale en regionale afspraken zijn vervolgens ter kennis name aan de gemeenteraden gestuurd.

 • Jubilerende Green Chemistry Campus schaalt op : nieuwe investeringen, nieuwe samenwerkingen en nieuwe directeur 07 december 2016

  Een totaaloplossing voor innovatieve biobased ondernemers die opereren op het snijvlak van agro en chemie. Dat is wat de Green Chemistry Campus al vijf jaar biedt aan jonge, innovatieve ondernemers. Om dit succes nog verder uit te bouwen, is er op 7 december een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de gemeente Bergen op Zoom (via de NV Aangenaam Bergen op Zoom), de provincie Noord-Brabant, NV REWIN en het bedrijf SABIC.

 • Conclusie onderzoek: ‘Verbeterslag nodig om parkeergarages brandveiliger te maken’ 07 december 2016

  Brandweer, eigenaren van parkeergarages en gemeente gaan gezamenlijk aan de slag om de parkeergarages in de gemeente Bergen op Zoom brandveiliger te maken. Dat is nodig omdat uit het onderzoek en controles door brandweer en gemeente is gebleken dat er eigenlijk bij alle garages verbeteringen aangebracht moeten worden om de veiligheid van de bovengelegen woningen te verbeteren. Bij de ene garage zullen de aanpassingen groter zijn dan bij de andere. Vandaag zijn de eigenaren van de particuliere parkeergarages op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek.

 • Studiesubsidie voor werkloze jongeren 05 december 2016

  West-Brabantse jongeren zonder werk of diploma kunnen via het werkplein of sociale dienst 500 euro krijgen om een opleiding te volgen tot bijvoorbeeld heftruckchauffeur. Het gaat om een landelijke proef van het ministerie van Sociale Zaken, die in oktober begon. Het doel: baankansen van werkloze jongeren vergroten.

 • Woensdagavond extra vliegbewegingen vliegbasis Woensdrecht 05 december 2016

  Defensie-eenheden houden woensdagavond 7 december - tussen 19.00 en 22.00 uur - een oefening met twee helikopters vanaf vliegbasis Woensdrecht.

 • Energieonderzoek Centrum Nederland verbindt zich aan Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom 01 december 2016

  Onderzoeksinstituten TNO, VITO en ECN hebben een overeenkomst ondertekend voor de samenwerking op het gebied van bio-aromatenonderzoek.