november

 • Gehuchten geruchten: Vertel ons alles over de gehuchten van Bergen op Zoom 30 november 2015

  Kladde, Klutsdorp, Oude Molen, Slikkenburg en Noordgeest

  De cultuurhistorische organisaties (CHO’s) en de gemeente Bergen op Zoom willen graag aandacht besteden aan de gehuchten die niet verloren mogen gaan. Hiervoor zijn we opzoek naar oude verhalen en beeldmateriaal van de gehuchten. Ben jij in het bezit van oude foto’s of heb je interessante historische weetjes? Vertel ons al jouw geruchten over de gehuchten!

 • Landelijke campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ 25 november 2015

  Goede dienstverlening aan haar inwoners, bezoekers, bedrijven en instellingen/partners vindt de gemeente Bergen op Zoom belangrijk. Dat lukt als bestuurders en ambtenaren hun taken zo goed mogelijk uit kunnen voeren. In een veilige omgeving. Met respect voor elkaar. Zonder (verbaal) geweld. De meeste contacten met externen verlopen gelukkig goed. Helaas heeft de gemeente Bergen op Zoom soms te maken met agressie en/of geweld tegen haar bestuurders of ambtenaren. De gemeente Bergen op Zoom accepteert geen enkele vorm van agressie en geweld en dit heeft altijd een reactie tot gevolg. Dit kan in de vorm zijn van een waarschuwingsbrief, pandverbod, contactverbod en/of aangifte of melding bij politie. “Iedereen moet gewoon zijn werk kunnen doen. Agressie valt daarom nooit te tolereren”, aldus burgemeester Frank Petter.

 • Gemeente introduceert nieuwe fondsen 25 november 2015

  Het stimuleren van initiatieven op het gebied van duurzame energie en burgerparticipatie op het gebied van zorg en welzijn. De gemeente Bergen op Zoom roept hiervoor twee nieuwe fondsen in het leven: een Energie Innovatiefonds en een Sociaal Innovatiefonds.

 • Leren van verhalen over jeugdhulp 23 november 2015

  De gemeente Bergen op Zoom is in 2015 verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp. In de bijeenkomst ‘Leren van verhalen over jeugdhulp’ blikken negen West-Brabantse gemeenten met u terug op dit overgangsjaar. Ouders en jongeren delen in deze bijeenkomst hun verhaal. We gaan daarover in gesprek. Vooral over hoe we deze ervaringen kunnen gebruiken om de jeugdhulp verbeteren.

 • Bouw van 12 twee-onder-een-kapwoningen in Bergen op Zoom gestart 23 november 2015

  De bouw van 12 woningen aan de Augustakreek in Bergen op Zoom is begonnen! Medio oktober startte de heiwerkzaamheden. Naar verwachting krijgen de eerste kopers rond de zomer van volgend jaar de sleutels van hun nieuwe woning.

 • Kinderen de baas in Bergen op Zoom 19 november 2015

  Voor één dag zijn kinderen de baas in Bergen op Zoom op woensdag 25 november 2015. Leerlingen van verschillende basisscholen nemen voor één dag plaats op de stoel van een gemeenteraadslid en leren hoe ze zelf een politiek besluit moeten nemen. Deze ‘Kindergemeenteraad’ wordt georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom, stichting Madurodam en ProDemos, het huis voor democratie en rechtstaat.

 • Oranje Fonds geeft workshop ‘Haal meer uit NLdoet!’ 18 november 2015

  Steeds meer Nederlanders steken op NLdoet de handen uit de mouwen. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van het land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Bent u een maatschappelijke organisatie waar vrijwilligers nodig zijn om een klus te klaren of eens extra aandacht te geven aan uw cliënten? Of bent u op zoek naar specialistische kennis om uw organisatie verder op weg te helpen? Kom dan naar de workshop NLdoet en ontdek hoe uw organisatie optimaal gebruik maakt van deze landelijke actie.

 • Maatschappelijk aanbesteden wijkcentra 17 november 2015

  Voor Bergen op Zoom is de uitdaging dat steeds meer mensen zelfstandig moeten kunnen wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Wijkcentra kunnen hierbij een waardevolle rol spelen. Echter is de aanwezigheid van een wijkcentrum in tijden van bezuinigingen niet meer zo vanzelfsprekend. Het is tenslotte geen wettelijke taak van de gemeente Bergen op Zoom en daarom is de gemeente op zoek naar nieuwe manieren om met wijkcentra om te gaan.

 • Bijeenkomst op Thaliaplein in Bergen op Zoom n.a.v. gebeurtenissen in Parijs 17 november 2015

  Om verschillende initiatieven te bundelen gaat de gemeente Bergen op Zoom dinsdagavond 17 november om 19.00 uur een bijeenkomst organiseren op het Thaliaplein in Bergen op Zoom.
  Ook het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bergen op Zoom heeft met afgrijzen kennis genomen van de gebeurtenissen in Parijs en hoopt dat de Bergse bevolking vanavond haar steun betuigt aan de slachtoffers en nabestaanden. Ook vanuit de gemeenteraad is aangedrongen op het organiseren van een bijeenkomst waarbij iedere inwoner welkom is.
  Burgemeester Frank Petter zal tijdens deze bijeenkomst de belangstellenden toespreken.

 • Begroting voor 2016 en meerjarenbegroting nipt door gemeenteraad aangenomen 17 november 2015

  Met 17 stemmen voor en 16 tegen is de begroting voor 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019 door de gemeenteraad aangenomen. Alle niet-coalitiepartijen (Lijst Linssen, CDA, BSD, PvdA en GroenLinks) stemden tegen de begroting omdat naar hun mening het college te weinig inzicht geeft in de bezuinigingen die de stad opnieuw te wachten staan.

 • De Korenbloemstraat wordt betaald parkeren 16 november 2015

  Het College heeft besloten dat er per 1 december 2015 betaald parkeren wordt ingevoerd in de Korenbloemstraat in de wijk Gageldonk-West. Dit besluit is genomen omdat auto’s zodanig werden geparkeerd dat er een onveilige situatie ontstond. De weg werd gehinderd voor hulpdiensten. De gemeente heeft hiervoor nieuwe parkeervakken gemaakt en Parkeerbeheer zorgt voor het plaatsen van een parkeerautomaat. Bewoners binnen deze zone kunnen een parkeervergunning aanvragen bij Parkeerbeheer en kraskaarten aanschaffen voor bezoekers. Natuurlijk is het ook mogelijk om gewoon te betalen bij het parkeerautomaat.

 • Mantelzorger, laat je zien! 16 november 2015

  Zaterdag 7 november 2015 was in Bergen op Zoom de dag van de mantelzorg met als thema “Laat je zien”. Dit thema ging over dat de mantelzorger gezien mag worden in de specifieke rol die zij vervullen, dat daar erkenning en waardering voor is. Met dit thema hoopt de gemeente dat mantelzorgers zich meer laten zien, zich aanmelden en registreren. Hierdoor kan de gemeente hen gemakkelijker bereiken of helpen. De dag werd georganiseerd door Mantelzorg Bergen op Zoom. De aanwezige mantelzorgers hebben bij Fort Smakelijk genoten van een diner en een optreden van Spek en Bonen.

 • Statement burgemeester Petter n.a.v. aanslagen in Parijs 16 november 2015

  Het College van B&W van de gemeente Bergen op Zoom is getroffen door de afschuwwekkende aanslagen die Parijs dit weekend hebben ontregeld. Namens het gemeentebestuur van Bergen op Zoom wil ik mijn medeleven betuigen aan de slachtoffers en wil ik onze steun uitspreken aan de Franse bevolking. Frankrijk, maar eigenlijk de hele westerse wereld, is door deze barbaarse aanslagen in het hart geraakt.

 • Uw mening telt! 16 november 2015

  We willen als gemeente graag betrokkenheid creëren met de inwoners. Zo ook via social media. Om hierin te kunnen groeien en om u in de toekomst nog meer te kunnen betrekken bij de gemeente, horen we graag uw mening met betrekking tot onze sociale platformen.

 • Strenger toezicht op gebied Thaliaplein, Kloosterplein/parkeergarage De Parade en omgeving 11 november 2015

  Gemeente, politie en Parkeerbeheer hebben de handen ineen geslagen om ervoor te zorgen dat de overlast in het gebied Thaliaplein, Kloosterplein, parkeergarage De Parade en omgeving vermindert. Aanleiding is de toename van het aantal meldingen van overlast door omwonenden en ondernemers.

 • Gemeente Bergen op Zoom samen met nieuwe partners Bewust Op Weg 10 november 2015

  Op vrijdagavond 30 oktober heeft de Fietsersbond Bergen op Zoom zich duidelijk laten zien als partners van de Bewust Op Weg campagne. Samen met rijwielhandelaren Kees de Mooij en Ruud Guldemond werd er een fietsverlichtingsactie georganiseerd voor het uitgaande publiek. In de Antwerpsestraat en in de Steenbergsestraat werd de verlichting van fietsen gecontroleerd. In 25% van de gevallen werkte de verlichting niet. De fietsen werden ter plekke gerepareerd of voorzien van werkende verlichting.

 • Gemeente Bergen op Zoom nodigt gemeenten uit voor congres 19 november 2015

  Het congres ‘De moderne gemeente: 3 keer beter’ wordt op 26 november gehouden in het stadhuis aan de Grote Markt Bergen op Zoom. Tijdens dit congres deelt de gemeente Bergen op Zoom hoe de dienstverlening gemoderniseerd en verbeterd is. Het programma is bedoeld voor gemeentebestuurders, directieleden, programmamanagers en projectleiders van gemeenten.

 • College Bergen op Zoom kent nieuwe verdeling van portefeuilles 05 november 2015

  Nadat begin oktober van dit jaar door de coalitie van GBWP, VVD en D66 besloten is om met vier wethouders door te gaan in het college van Burgemeester en Wethouders, is opnieuw gekeken naar de verdeling van de portefeuilles. Deze week is een voorstel voor zo’n nieuwe verdeling besproken en goedgekeurd.

 • Mantelzorger ‘Laat je zien” en het mantelzorgcompliment 2015 03 november 2015

  7 november is in Bergen op Zoom de dag van de mantelzorg. Met het thema ‘Laat je zien’ hopen gemeenten dat mantelzorgers zich meer laten zien, melden en registreren zodat gemeenten hen voortaan makkelijker kunnen helpen of bereiken. Ook besteedt de gemeente Bergen op Zoom op die dag aandacht aan de waardering van mantelzorgers. Met de komst van de taken rondom de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van het Rijk naar de gemeenten zijn de gemeenten daar verantwoordelijk voor geworden. Gemeente Bergen op Zoom vult dit vanaf 2015 alsvolgt in: zij investeert in ondersteuning van mantelzorgers en verstrekt eenmalig een cadeautas.

 • Weekmarkt gaat naar binnenstad 03 november 2015

  Het college heeft op verzoek van de marktkooplieden en brancheorganisatie CVAH besloten om de weekmarkt met ingang van donderdag 12 november 2015 te verplaatsen.

 • De gemeente Bergen op Zoom maakt gebruik van de elektronische handtekening 02 november 2015

  De gemeente Bergen op Zoom wil steeds meer digitaal werken en communiceren. Om dit te realiseren heeft de gemeente besloten het ondertekeningsproces te digitaliseren. Dit betekent dat onze brieven niet meer met de pen ondertekend worden, maar digitaal. Dit gebeurt met een elektronische handtekening. De nieuwe werkwijze van de gemeente zal stapsgewijs uitgevoerd worden waardoor sommige brieven nog wel met de pen getekend zijn en andere elektronisch.

 • Vrijdag 6 november - Aanvraag en uitgifte reisdocumenten niet mogelijk 14 oktober 2015

  Op vrijdag 6 november 2015 is het wegens technisch onderhoud helaas niet mogelijk om een reisdocument zoals een paspoort of identiteitskaart aan te vragen. Ook kunnen er op deze dag geen reisdocumenten worden uitgereikt. Onze excuses voor het ongemak.