juli

 • Storing stroomkabel Bergen op Zoom 04 augustus 2015

  Vrijdag 31 juli 2015 is een elektriciteitskabel van TenneT uitgevallen en heeft de reservekabel de stroomvoorziening overgenomen. Deze reservekabel voorziet de gemeente Bergen op Zoom van stroom.

 • Enkele onttrekkingsverboden ingetrokken of gewijzigd 04 augustus 2015

  De afgelopen weken stelde het waterschap diverse onttrekkingsverboden voor
  oppervlaktewater in voor verschillende gebieden. Met ingang van 29 juli 2015 worden
  een aantal van deze verboden ingetrokken of gewijzigd.

 • Van Gorkumweg afgesloten vanaf 3 augustus 2015 04 augustus 2015

  De Randweg wordt momenteel aangepast om het verkeer van en naar het centrum van Bergen op Zoom beter te laten doorstromen. Om de werkzaamheden aan de Randweg West uit te kunnen voeren, worden de Van Gorkumweg en de rotonde ter hoogte van Boerenverdriet vanaf maandag 3 augustus afgesloten voor verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid middels omleidingsborden. De vernieuwde Randweg West tot aan de Van Konijnenburgweg is naar verwachting vanaf 5 oktober 2015 open voor verkeer.

 • Belangrijk bericht voor vrije reizigers met een deeltaxipas 04 augustus 2015

  Op 1 januari 2016 gaat een nieuw vervoerscontract voor Deeltaxi in. PZN blijft ook de komende jaren het vervoer samen met lokale ondernemers uitvoeren. De gemeenten in West-Brabant willen het nieuwe contract starten met een opgeschoond bestand van vrije reizigers die een deeltaxipas hebben. Een vrije reiziger is een deeltaxigebruiker die geen Wmo-pas heeft. Daarom wordt op 1 september 2015 het bestand van vrije reizigers met een deeltaxipas opgeschoond.

 • Voorlopig laatste Ondernemersspreekuur binnenstad 21 juli 2015

  Vandaag 22 juli (11.00-12.00 uur) is in verband met de zomervakantie voorlopig de laatste mogelijkheid om wethouder Ton Linssen persoonlijk te spreken tijdens het Ondernemersspreekuur binnenstad. De eerstvolgende gelegenheid is op woensdag 2 september, wederom in het Oude Stadhuis.

 • Wethouder Ton Linssen slaat eerste paal voor Waterveste 16 juli 2015

  Op donderdag 16 juli 2015 heeft wethouder Ton Linssen de eerste paal geslagen voor Waterveste, onderdeel van Scheldevesting. Hiermee is projectontwikkelaar Bolton Ontwikkeling gestart met de realisatie van de eerste woningen in Waterveste, waarmee het eerste deelgebied in Nieuwe Vesting in ontwikkeling komt. Alle woningen zijn ontwikkeld in een co-creatieproces waarbij toekomstig bewoners zelf konden meedenken over hoe hun nieuwe woning er uit zou moeten zien.

 • Gemeente Bergen op Zoom pakt laaggeletterdheid aan 15 juli 2015

  Om het percentage laaggeletterde inwoners in Bergen op Zoom terug te dringen, zet de gemeente het programma Taal voor het Leven in. Door het vormen van een taalnetwerk, het inzetten van taalambassadeurs en het aanbieden van gratis taalcursussen waarin ook veel aandacht is voor digitale basisvaardigheden, wordt nieuw perspectief geboden aan mensen voor wie lezen en schrijven niet vanzelfsprekend is. West-Brabant is daarmee de zevende taalregio geworden die Taal voor het Leven heeft omarmd.

 • Onderzoek digitaal bewonersplatform in Bergen op Zoom 15 juli 2015

  De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een digitaal bewonersplatform in Bergen op Zoom: één punt waar inwoners inspiratie, initiatieven en informatie kunnen vinden en plaatsen. Een marktplaats voor initiatieven dus. Via een enquête en een online discussieforum peilt de gemeente onder meer of inwoners hier behoefte aan hebben en wat voor soort informatie zij willen vinden en delen.

 • Gezamenlijk aanpak woninginbraken, overvallen en straatroven succesvol 14 juli 2015

  Zeeland-West-Brabant - In de eerste helft van 2015 registreerde de politie in Zeeland en West-Brabant 13 procent minder woninginbraken in vergelijking met 2014 en zelfs 31 procent minder dan in 2013. Ook het aantal straatroven (25 procent) liep in deze periode ten opzichte van dezelfde periode van 2014 terug. Het aantal overvallen bleef nagenoeg stabiel (2015: 59 en 2014: 57).

 • Samenwerking Axxicom en ISD Brabantse Wal is een succes 15 juli 2015

  ISD Brabantse Wal en thuishulporganisatie Axxicom hebben de samenwerking gezocht voor het inzetten en opleiden van kandidaten binnen de SROI (Social Return on Investment) regeling. Het doel van de samenwerking is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te begeleiden naar werk in thuishulp.

 • Gevangenpoort wordt buitenpost van Historisch Centrum Markiezenhof

  De Gevangenpoort in Bergen op Zoom wordt een buitenpost van het Historisch Centrum Markiezenhof. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders onlangs besloten. Momenteel wordt de Gevangenpoort gerestaureerd en tijdens de start van het Open Monumentenweekend op vrijdag 11 september zal de poort weer toegankelijk zijn voor het publiek.

 • Start van bouw in Nieuwe Vesting 15 juli 2015

  Wethouder Ton Linssen overhandigde donderdagmiddag 9 juli een mooie slagroomtaart met Scheldevestingopdruk aan de familie Nefs in het gebied Nieuwe Vesting in Scheldeveste. De familie Nefs bouwt op de enige vrije kavel in dat gebied een woning.

 • Officiële oplevering project A4 Dinteloord-Bergen op Zoom een feit 15 juli 2015

  Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het project A4 Dinteloord-Bergen op Zoom officieel opgeleverd. De nieuwe wegverbinding in West-Brabant is van groot belang voor het internationale (vracht)verkeer. Met de formele overdracht van de N259 van het Rijk aan de gemeente Steenbergen is het project vandaag voltooid.

 • Monumentbewoners gezocht voor Kunsten in de Monumenten 15 juli 2015

  De Werkgroep Kunsten in de Monumenten en de gemeente Bergen op Zoom vragen particuliere monumentbewoners hun panden open te stellen tijdens Kunsten in de Monumenten/Open Monumentendagen.

 • Bergen op Zoom pilotgemeente voor de transformatie van het Sociaal Domein 15 juli 2015

  Bergen op Zoom is één van de twee landelijke pilotgemeenten voor de transformatie Sociaal Domein. Dat heeft Nanne de Jong - landelijk projectleider van het het ministerie van BZK - tijdens het congres in Nieuwegein op 24 juni jl. bekend gemaakt. De andere pilotgemeente is Delft.

 • Maatschappelijke begeleiding statushouders 15 juli 2015

  De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht zijn op zoek naar uitvoerders/aanbieders van maatschappelijke begeleiding bij statushouders. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen.

 • Verbod op onttrekken van oppervlaktewater in diverse gemeenten

  Waterschap Brabantse Delta stelt per vrijdag 3 juli 2015 verschillende onttrekkingsverboden in. Hierbij gaat het om totaalverboden. Bij een onttrekkingsverbod mag er geen water meer uit genoemde en aangesloten sloten en beken worden gehaald, bijvoorbeeld voor beregening.

 • De Bergse afdeling van het Rode Kruis zet tijdens de hittegolf bikers in 03 juli 2015

  Volgens de laatste weersvoorspellingen stijgt het kwik dit weekend tot zo’n 35 graden in Bergen op Zoom. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft daarom het nationale Hitteplan afgekondigd.

 • Bredase burgemeester Depla op bezoek in Bergen op Zoom 15 juli 2015

  De Bredase burgemeester Paul Depla bracht op donderdag 2 juli 2015 een bezoek aan de gemeente Bergen op Zoom. Depla brengt dit soort bezoeken aan alle burgemeesters in West-Brabant en wil op die manier kennis maken met de verschillende gemeenten in deze regio. Depla volgde in maart van dit jaar Peter van der Velden op als burgemeester van Breda.